Mieczysław Dunin-Bartodziejski zajmował się grafiką wydawniczą, malarstwem ściennym oraz tworzył drzeworyty jedno- lub dwubarwne o tematyce ludowej. Studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie. W 1939 uzyskał dyplom w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

78
Mieczysław DUNIN-BARTODZIEJSKI (1901 Warszawa - 1964 Zakopane)

Chrystus Frasobliwy, 1936 r.

drzeworyt barwny/papier, 47,5 x 42 cm (arkusz)
sygnowany, datowany i opisany u dołu: 'DANUSI WRÓBLEWSKIEJ | OFIAROWUJE AUTOR - 46 R. M. DUNIN-BARTODIEJSKI | 36 r.'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Mieczysław Dunin-Bartodziejski zajmował się grafiką wydawniczą, malarstwem ściennym oraz tworzył drzeworyty jedno- lub dwubarwne o tematyce ludowej. Studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie. W 1939 uzyskał dyplom w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.