POCHODZENIE:
zakup Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim
kolekcja prywatna (z TZSP wylosował August Boye)
kolekcja Stanisława Rotwanda (1839-1916) oraz Andrzeja Rotwanda (1878-1951)
kolekcja prywatna, Warszawa

WYSTAWIANY:
Zdzisław Jasiński 1863-1932. Malarstwo, rysunki, akwarele, Muzeum Łazienki Królewskie, wrzesień 1995
Pierwsze czterdziestolecie Tow. Zachęty Sztuk Pięknych 1861-1900, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie, czerwiec-wrzesień 1939
Wystawa pośmiertna dzieł Zdzisława Jasińskiego, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie, 21 kwietnia - 24 maja 1934
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim, 1906
Internationale Kunst-Ausstellung, Berlin, 1891
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim, Warszawa, 1889 i 1890
wystawa uczniów Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Monachium, 1889

LITERATURA:
Zdzisław Jasiński 1863-1932. Malarstwo, rysunki, akwarele, katalog wystawy, Muzeum Łazienki Królewskie, Warszawa 1995, nr kat. 3 (il. na okładce katalogu)
Andrzej Matynia, Triumfalne powroty, "Sukces" 1995, nr 9 (65), s. 54-55 (il.)
Halina Stępień, Maria Liczbińska, Artyści polscy w środowisku monachijskim w latach 1828-1914. Materiały źródłowe, Warszawa 1994, s. 43
Janina Wiercińska, Jasiński Zdzisław Piotr, w: Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających, t. III, Wrocław [i in.] 1979, s. 261, 262
Janina Wiercińska, Katalog prac wystawionych w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 1860-1914, Warszawa 1969, s. 136-137
Pierwsze czterdziestolecie Tow. Zachęty Sztuk Pięknych 1861-1900, katalog wystawy, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie, Warszawa 1939, s. 26, nr kat. 70 (własność Andrzeja Rotwanda)
Sprawozdanie Komitetu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie za rok 1934, Warszawa 1935, s. 22
Przewodnik 93. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie, Ś.P. Zdzisław Jasiński przez Jana Kleczyńskiego. Wystawa pośmiertna Zdzisława Jasińskiego (...), kwiecień 1934, Warszawa 1934, s. 4 (il. na osobnej karcie)
Apoloniusz Kędzierski, Zdzisław Jasiński 1863-1932, Warszawa 1934, s. 4 (il.), 14
Feliks Kopera, Malarstwo w Polsce XIX i XX wieku, Warszawa-Kraków 1929, s. 423
Eligiusz Niewiadomski, Malarstwo polskie XIX i XX wieku, Warszawa 1926, s. 189
Sprawozdanie Komitetu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim za rok 1906, Warszawa 1907, s. 15
Internationale Kunst-Ausstellung veranstaltet vom Verein Berliner Künstler anlässlich seines fünfzigjährigen Bestehens, 1841-1891, katalog wystawy, Berlin 1891, s.319, nr kat. 3833
Sprawozdanie Komitetu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim za rok 1890, Warszawa 1891, s. 6, 21
„Świat“ (Kraków) 1891, il. na s. 306
"Kłosy" 1890, nr 1292, s. 216 (il.)
„Tygodnik Ilustrowany“ 1890, nr 22, s. 337 (il. okładka), 349
Sprawozdanie Komitetu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim za rok 1889, Warszawa 1890, s. 6, 17
akwafortowa reprodukcja obraz wykonana przez Feliksa Jasińskiego jako premia dla członków Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, wyd. Paryż 1890

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.

06
Zdzisław JASIŃSKI (1863 - 1932)

"Chora matka", 1889

olej, 122 x 165,5 cm
sygnowany, datowany i opisany l.d.: 'Z. Jasiński | Monachium | 1889.'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

POCHODZENIE:
zakup Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim
kolekcja prywatna (z TZSP wylosował August Boye)
kolekcja Stanisława Rotwanda (1839-1916) oraz Andrzeja Rotwanda (1878-1951)
kolekcja prywatna, Warszawa

WYSTAWIANY:
Zdzisław Jasiński 1863-1932. Malarstwo, rysunki, akwarele, Muzeum Łazienki Królewskie, wrzesień 1995
Pierwsze czterdziestolecie Tow. Zachęty Sztuk Pięknych 1861-1900, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie, czerwiec-wrzesień 1939
Wystawa pośmiertna dzieł Zdzisława Jasińskiego, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie, 21 kwietnia - 24 maja 1934
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim, 1906
Internationale Kunst-Ausstellung, Berlin, 1891
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim, Warszawa, 1889 i 1890
wystawa uczniów Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Monachium, 1889

LITERATURA:
Zdzisław Jasiński 1863-1932. Malarstwo, rysunki, akwarele, katalog wystawy, Muzeum Łazienki Królewskie, Warszawa 1995, nr kat. 3 (il. na okładce katalogu)
Andrzej Matynia, Triumfalne powroty, "Sukces" 1995, nr 9 (65), s. 54-55 (il.)
Halina Stępień, Maria Liczbińska, Artyści polscy w środowisku monachijskim w latach 1828-1914. Materiały źródłowe, Warszawa 1994, s. 43
Janina Wiercińska, Jasiński Zdzisław Piotr, w: Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających, t. III, Wrocław [i in.] 1979, s. 261, 262
Janina Wiercińska, Katalog prac wystawionych w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 1860-1914, Warszawa 1969, s. 136-137
Pierwsze czterdziestolecie Tow. Zachęty Sztuk Pięknych 1861-1900, katalog wystawy, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie, Warszawa 1939, s. 26, nr kat. 70 (własność Andrzeja Rotwanda)
Sprawozdanie Komitetu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie za rok 1934, Warszawa 1935, s. 22
Przewodnik 93. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie, Ś.P. Zdzisław Jasiński przez Jana Kleczyńskiego. Wystawa pośmiertna Zdzisława Jasińskiego (...), kwiecień 1934, Warszawa 1934, s. 4 (il. na osobnej karcie)
Apoloniusz Kędzierski, Zdzisław Jasiński 1863-1932, Warszawa 1934, s. 4 (il.), 14
Feliks Kopera, Malarstwo w Polsce XIX i XX wieku, Warszawa-Kraków 1929, s. 423
Eligiusz Niewiadomski, Malarstwo polskie XIX i XX wieku, Warszawa 1926, s. 189
Sprawozdanie Komitetu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim za rok 1906, Warszawa 1907, s. 15
Internationale Kunst-Ausstellung veranstaltet vom Verein Berliner Künstler anlässlich seines fünfzigjährigen Bestehens, 1841-1891, katalog wystawy, Berlin 1891, s.319, nr kat. 3833
Sprawozdanie Komitetu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim za rok 1890, Warszawa 1891, s. 6, 21
„Świat“ (Kraków) 1891, il. na s. 306
"Kłosy" 1890, nr 1292, s. 216 (il.)
„Tygodnik Ilustrowany“ 1890, nr 22, s. 337 (il. okładka), 349
Sprawozdanie Komitetu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim za rok 1889, Warszawa 1890, s. 6, 17
akwafortowa reprodukcja obraz wykonana przez Feliksa Jasińskiego jako premia dla członków Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, wyd. Paryż 1890

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.