POCHODZENIE:
kolekcja Niki Strzemińskiej, Warszawa

WYSTAWIANY:
"Warsztat Władysława Strzemińskiego", Galeria Anny Wesołowskiej, Łódź, czerwiec 1985

LITERATURA:
Warsztat Władysława Strzemińskiego, Galeria Sztuki Współczesnej Anny Wesołowskiej, Łódź 1985,
kat. poz. 82 (il.)
Władysław Strzemiński, Władysław Strzemiński. W setną rocznicę urodzin. 1893-1952, katalog wystawy,
Muzeum Sztuki w Łodzi 1994, poz. VI. 114. s. 235 (il.)

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

14
Władysław STRZEMIŃSKI (1893 Mińsk Litewski - 1952 Łódź)

Chłopiec z garnkiem, 1949

ołówek/papier , 29,8 x 20 cm
opisany l.g.:'54'
na odwrociu szkic pejzażu

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Sztuka Współczesna. Prace na Papierze

13.05.2021

19:00

Sprzedane 24 000 zł (30 000 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 30 000 - 50 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

POCHODZENIE:
kolekcja Niki Strzemińskiej, Warszawa

WYSTAWIANY:
"Warsztat Władysława Strzemińskiego", Galeria Anny Wesołowskiej, Łódź, czerwiec 1985

LITERATURA:
Warsztat Władysława Strzemińskiego, Galeria Sztuki Współczesnej Anny Wesołowskiej, Łódź 1985,
kat. poz. 82 (il.)
Władysław Strzemiński, Władysław Strzemiński. W setną rocznicę urodzin. 1893-1952, katalog wystawy,
Muzeum Sztuki w Łodzi 1994, poz. VI. 114. s. 235 (il.)

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.