Orest I. Timaszewski, rosyjski malarz, uczeń akademii petersburskiej w latach 1848-1850. W 1851 roku wyróżniony złotym medalem za kompozycję o tematyce religijnej. W połowie wieku odbył podróż artystyczną do Włoch. Z tamtego czasu pochodzą jego kompozycje o tematyce rodzajowej. W 1860 roku otrzymał stopień akademika. Prace artysty znajdują się m.in. w zbiorach Galerii Tretiakowskiej w Moskwie i Muzeum Rosyjskiego w Sankt Petersburgu.
Obraz jest kopią dzieła Jean-Baptiste Greuze`a Chłopiec w czerwonej kamizelce. Staranna kompozycja i przemyślana kolorystyka płótna Timaszewskiego wskazują, że artysta mógł wzorować się na oryginale lub na dobrej kopii. W zbiorach rosyjskich znajdowało się bardzo wiele dzieł samego Greuze`a, jak i jego naśladowców. Twórczość tego artysty, jeszcze w 1 połowie XIX stulecia, wzbudzała w Rosji duże zainteresowanie malarzy. Timaszewski wykonał ten obraz w 1845 roku, przed rozpoczęciem nauki w akademii petersburskiej. Kopiowanie dzieł znanych artystów było w ciągu dziewiętnastego stulecia jednym z ważniejszych etapów nauki malowania.

26
IZAAKOWICZ Orest TIMASZEWSKI (1822 - 1867)

CHŁOPIEC W CZERWONEJ KAMIZELCE, 1845 r.

Olej, płótno, 40,5 x 33,5
Sygnowany na odwrocie cyrylicą: 17| sientabr | 1845 Goda | Pisał | Timaszewski

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Orest I. Timaszewski, rosyjski malarz, uczeń akademii petersburskiej w latach 1848-1850. W 1851 roku wyróżniony złotym medalem za kompozycję o tematyce religijnej. W połowie wieku odbył podróż artystyczną do Włoch. Z tamtego czasu pochodzą jego kompozycje o tematyce rodzajowej. W 1860 roku otrzymał stopień akademika. Prace artysty znajdują się m.in. w zbiorach Galerii Tretiakowskiej w Moskwie i Muzeum Rosyjskiego w Sankt Petersburgu.
Obraz jest kopią dzieła Jean-Baptiste Greuze`a Chłopiec w czerwonej kamizelce. Staranna kompozycja i przemyślana kolorystyka płótna Timaszewskiego wskazują, że artysta mógł wzorować się na oryginale lub na dobrej kopii. W zbiorach rosyjskich znajdowało się bardzo wiele dzieł samego Greuze`a, jak i jego naśladowców. Twórczość tego artysty, jeszcze w 1 połowie XIX stulecia, wzbudzała w Rosji duże zainteresowanie malarzy. Timaszewski wykonał ten obraz w 1845 roku, przed rozpoczęciem nauki w akademii petersburskiej. Kopiowanie dzieł znanych artystów było w ciągu dziewiętnastego stulecia jednym z ważniejszych etapów nauki malowania.