Prezentowana w katalogu praca namalowana została tuszem na delikatnej powierzchni kalki. Tematem pracy jest konturowa forma chłopa z kurą stworzona miękką i jednakowej grubości linią. Strzemiński dokonał maksymalnej syntezy formy, nie stosując światłocienia i koloru. Tworząc kompozycję „Chłopa z kurą”, posłużył się tą samą ameboidalną linią, która występuje w jego wcześniejszych pracach abstrakcyjnych – są to pejzaże morskie z lat 30. i prace z cyklu „Studium ruchu” z 1949 roku.
Władysław Strzemiński, artysta i teoretyk, znany jest przede wszystkim ze stworzenia nowego kierunku w sztuce – unizmu. Niewielkich rozmiarów rysunki z cyklu „Małorolni”, wykonane w ostatnim okresie życia artysty, wskazują na jego wszechstronność. Strzemiński stworzył rysunki komunikatywne, a zarazem nowatorskie, nie rezygnując z figuratywnego przedstawienia. Znane są liczne prace na papierze, o powielanej kompozycji chłopa z kurą, które powstały poprzez przeniesienie na papier konturu rysunku z matrycy (są to trzy prace pod tytułem „Chłop z babą i kurą” oraz prezentowany „Chłop z kurą”). Nie są to jednak mechanicznie powielane motywy; prace różnią drobne zmiany, na przykład obecność plamy z roztartego ołówka. Prezentowaną pracę cechuje największa oszczędność formy.
Strzemiński już w 1932 roku, w tekście „Kto chce niech szpera…”, pisał o randze upraszczania formy w sztukach plastycznych: „Dzieło sztuki jest kondensacją formy. Naśladowanie natury nie powiększa natężenia formy i jest raczej szkodliwe, gdyż podporządkowuje obraz obcym prawom budowy. Odpowiednie ustawienie proporcji jest istotniejsze niż wszelkiego rodzaju kopiowanie natury, chociażby nawet najbardziej fotograficzne. Wymaganiem epoki obecnej jest gruntowna i zasadnicza przebudowa samego pojęcia sztuki. Zamiast nie kończącego się nigdy powtarzania natury, staje się sztuka organizowaniem przebiegu procesów życiowych. Plan, system i celowość – to są podstawowe czynniki sztuki nowoczesnej”.
Możemy przypuszczać, że wykonana w technice tuszu praca powstała w Kazimierzu Dolnym, gdzie artysta spędził kilka dni w okresie letnim, tworząc obrazy i rysunki z tego cyklu. O wyjątkowości prezentowanej pracy świadczyć może fakt, że większość rysunków Strzemińskiego znajduje się w zbiorach muzealnych i jest niezwykle rzadko pokazywana publiczności. Prace na papierze zostały poznane przez szerszą publiczność przy okazji wystawy „Warsztat Władysława Strzemińskiego”, która odbyła się w 1985 roku w Łodzi. „Chłop z kurą” był jedną z prac wystawionych na łódzkiej wystawie.


Edukację artystyczną rozpoczął w roku 1918 od zajęć z Pierwszych Państwowych Wolnych Pracowni w Moskwie. W tym czasie nawiązał artystycznie kontakty z Kazimierzem Malewiczem i Wladimirem Tatlinem. W 1921 roku przeprowadził się do Wilna, gdzie współorganizował Wystawę Nowej Sztuki (1923) oraz grupy Blok Kubistów, Suprematystów i Konstruktywistów. Był członkiem międzynarodowej grupy Abstraction-Creation. Od roku 1931 przebywa w Łodzi, gdzie współtworzy Międzynarodową Kolekcję Sztuki Nowoczesnej. Po 1945 roku zajmuje się nauczaniem w łódzkiej PWSSP. Swoją twórczością wniósł wiele w światową awangardę. Krytyka światowa zalicza Strzemińskiego do ścisłej czołówki artystów XX wieku.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

7
Władysław STRZEMIŃSKI (1893 Mińsk Litewski - 1952 Łódź)

Chłop z kurą z cyklu Małorolni, 1950 r.

tusz/kalka, 29 x 22 cm
opisany p.g.: '26'

POCHODZENIE:
- kolekcja Niki Strzemińskiej, Warszawa

WYSTAWIANY:
- Warsztat Władysława Strzemińskiego, Galeria Anny Wesołowskiej, Łódź 1985

LITERATURA:
- Warsztat Władysława Strzemińskiego, Galeria Anny Wesołowskiej, Łódź, czerwiec 1985, poz. 107 (il.)
- Władysław Strzemiński 1893-1952. W setną rocznicę urodzin, katalog wystawy w Muzeum Sztuki w Łodzi, [red.] Jadwiga Janik, Zenobia Karnicka i Janina Ładnowska, Muzeum Sztuki, Łódź 1994, s. 239, poz. VI.138 (il.)

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Prezentowana w katalogu praca namalowana została tuszem na delikatnej powierzchni kalki. Tematem pracy jest konturowa forma chłopa z kurą stworzona miękką i jednakowej grubości linią. Strzemiński dokonał maksymalnej syntezy formy, nie stosując światłocienia i koloru. Tworząc kompozycję „Chłopa z kurą”, posłużył się tą samą ameboidalną linią, która występuje w jego wcześniejszych pracach abstrakcyjnych – są to pejzaże morskie z lat 30. i prace z cyklu „Studium ruchu” z 1949 roku.
Władysław Strzemiński, artysta i teoretyk, znany jest przede wszystkim ze stworzenia nowego kierunku w sztuce – unizmu. Niewielkich rozmiarów rysunki z cyklu „Małorolni”, wykonane w ostatnim okresie życia artysty, wskazują na jego wszechstronność. Strzemiński stworzył rysunki komunikatywne, a zarazem nowatorskie, nie rezygnując z figuratywnego przedstawienia. Znane są liczne prace na papierze, o powielanej kompozycji chłopa z kurą, które powstały poprzez przeniesienie na papier konturu rysunku z matrycy (są to trzy prace pod tytułem „Chłop z babą i kurą” oraz prezentowany „Chłop z kurą”). Nie są to jednak mechanicznie powielane motywy; prace różnią drobne zmiany, na przykład obecność plamy z roztartego ołówka. Prezentowaną pracę cechuje największa oszczędność formy.
Strzemiński już w 1932 roku, w tekście „Kto chce niech szpera…”, pisał o randze upraszczania formy w sztukach plastycznych: „Dzieło sztuki jest kondensacją formy. Naśladowanie natury nie powiększa natężenia formy i jest raczej szkodliwe, gdyż podporządkowuje obraz obcym prawom budowy. Odpowiednie ustawienie proporcji jest istotniejsze niż wszelkiego rodzaju kopiowanie natury, chociażby nawet najbardziej fotograficzne. Wymaganiem epoki obecnej jest gruntowna i zasadnicza przebudowa samego pojęcia sztuki. Zamiast nie kończącego się nigdy powtarzania natury, staje się sztuka organizowaniem przebiegu procesów życiowych. Plan, system i celowość – to są podstawowe czynniki sztuki nowoczesnej”.
Możemy przypuszczać, że wykonana w technice tuszu praca powstała w Kazimierzu Dolnym, gdzie artysta spędził kilka dni w okresie letnim, tworząc obrazy i rysunki z tego cyklu. O wyjątkowości prezentowanej pracy świadczyć może fakt, że większość rysunków Strzemińskiego znajduje się w zbiorach muzealnych i jest niezwykle rzadko pokazywana publiczności. Prace na papierze zostały poznane przez szerszą publiczność przy okazji wystawy „Warsztat Władysława Strzemińskiego”, która odbyła się w 1985 roku w Łodzi. „Chłop z kurą” był jedną z prac wystawionych na łódzkiej wystawie.


Edukację artystyczną rozpoczął w roku 1918 od zajęć z Pierwszych Państwowych Wolnych Pracowni w Moskwie. W tym czasie nawiązał artystycznie kontakty z Kazimierzem Malewiczem i Wladimirem Tatlinem. W 1921 roku przeprowadził się do Wilna, gdzie współorganizował Wystawę Nowej Sztuki (1923) oraz grupy Blok Kubistów, Suprematystów i Konstruktywistów. Był członkiem międzynarodowej grupy Abstraction-Creation. Od roku 1931 przebywa w Łodzi, gdzie współtworzy Międzynarodową Kolekcję Sztuki Nowoczesnej. Po 1945 roku zajmuje się nauczaniem w łódzkiej PWSSP. Swoją twórczością wniósł wiele w światową awangardę. Krytyka światowa zalicza Strzemińskiego do ścisłej czołówki artystów XX wieku.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.