Oferowane rysunki opracowane zdecydowaną, ale nerwową kreską nie są najprawdopodobniej szkicami przygotowawczymi do kompozycji malarskiej - takie artysta tworzył stosunkowo rzadko - lecz skończonymi, autonomicznymi studiami rysunkowymi, co może potwierdzać także dosyć duży rozmiar tych prac. Inne rysunki z tego okresu, przedstawiające postaci z ludu - Basetlista wiejski (Jasiek) z około 1884 roku czy Chłop z zapaloną świecą stojący przy feretronie i Chłop z batem siedzący na wozie, oba z lat około 1880-85, utrzymane są w podobnej manierze rysunkowej (por.:
D. Suchocka, Witold Pruszkowski (1846-1896). Wystawa monograficzna., Poznań 1992, s. 157, poz. kat. 154, il. 133, s. 144-145 poz. kat. 101 k..8, k. 10, il. 119, 120.)

3
Witold PRUSZKOWSKI (1846-1896)

CHŁOP Z KOSĄ, 1884

Rysunek piórkiem, tusz, papier; 42,5 x 27,5 cm (w świetle passe-partout)
Sygnowany p.d.(ukośnie): Witold Pruszkowski | 1884

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Oferowane rysunki opracowane zdecydowaną, ale nerwową kreską nie są najprawdopodobniej szkicami przygotowawczymi do kompozycji malarskiej - takie artysta tworzył stosunkowo rzadko - lecz skończonymi, autonomicznymi studiami rysunkowymi, co może potwierdzać także dosyć duży rozmiar tych prac. Inne rysunki z tego okresu, przedstawiające postaci z ludu - Basetlista wiejski (Jasiek) z około 1884 roku czy Chłop z zapaloną świecą stojący przy feretronie i Chłop z batem siedzący na wozie, oba z lat około 1880-85, utrzymane są w podobnej manierze rysunkowej (por.:
D. Suchocka, Witold Pruszkowski (1846-1896). Wystawa monograficzna., Poznań 1992, s. 157, poz. kat. 154, il. 133, s. 144-145 poz. kat. 101 k..8, k. 10, il. 119, 120.)