518
CHIMERA.

Warszawa. Red. i wyd. Z.Przesmycki. 8 (Czas.BJ 2, 11. "Sztandarowe pismo polskiego modernizmu [...]. Wyrafinowanie estetyczne łączyła z niezwykle wysokim poziomem graficznym" (EP 93). Z protokołu jury Wystawy Drukarskiej 1905/1906 r.: "Z wydawnictw reprezentowanych na wystawie, pierwsze miejsce zajmuje "Chimera" [...]. Jest to jedyne wydawnictwo periodyczne w Polsce, które dbałością o artystyczny układ całości, o całą stronę ilustracyjną, papier, czystość druku, stoi na poziomie najwyższych wymagań współczesnych zarówno artystycznych, jak i technicznych" (cyt. za: J.Sowiński "Sztuka typogr. Młodej Polski"). Ukazało się 10 tomów)
T.10 (z.28-30): 1907. s. [4], 606, [2], tabl. 1. brosz. (Okł. wyra¼nie otarte i zakurzone, grzbiet z ubytkami, podklejony, niewielki ślad wilgoci. Brak jednej tabl. z reprod. rysunku Leonarda. Egz. niemal w całości nierozcięty. Na okł. rys. J.Mehoffera)

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji