515
CHIMERA.

Warszawa. Red. i wyd. Z.Przesmycki. 8 (Czas.BJ 2, 11. "Sztandarowe pismo polskiego modernizmu [...]. Wyrafinowanie estetyczne łączyła z niezwykle wysokim poziomem graficznym" (EP 93). Z protokołu jury Wystawy Drukarskiej 1905/1906 r.: "Z wydawnictw reprezentowanych na wystawie, pierwsze miejsce zajmuje "Chimera" [...]. Jest to jedyne wydawnictwo periodyczne w Polsce, które dbałością o artystyczny układ całości, o całą stronę ilustracyjną, papier, czystość druku, stoi na poziomie najwyższych wymagań współczesnych zarówno artystycznych, jak i technicznych" (cyt. za: J.Sowiński "Sztuka typogr. Młodej Polski"). Ukazało się 10 tomów)
T.5 (z.13, 14 i 15): 1902. s. [4], 158, [2]; [161]-352, a-o, tabl. 1; [353]-508. opr. oryg. ppł. z zach. okł. brosz. (Niewielkie zaplamienia okł., niewielkie zażółcenia papieru, stan dobry. Okł. J.Mehoffera (2) i anonimowa)

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji