513
CHIMERA.

Warszawa. Red. i wyd. Z.Przesmycki. 8 (Czas.BJ 2, 11. "Sztandarowe pismo polskiego modernizmu [...]. Wyrafinowanie estetyczne łączyła z niezwykle wysokim poziomem graficznym" (EP 93). Z protokołu jury Wystawy Drukarskiej 1905/1906 r.: "Z wydawnictw reprezentowanych na wystawie, pierwsze miejsce zajmuje "Chimera" [...]. Jest to jedyne wydawnictwo periodyczne w Polsce, które dbałością o artystyczny układ całości, o całą stronę ilustracyjną, papier, czystość druku, stoi na poziomie najwyższych wymagań współczesnych zarówno artystycznych, jak i technicznych" (cyt. za: J.Sowiński "Sztuka typogr. Młodej Polski"). Ukazało się 10 tomów)
T.3 (z.7-8 i 9): 1901. s. [4], 330, tabl. 2; [331]-494, tabl. 1. opr. oryg. ppł. z zach. okł. brosz. (Niewielkie zaplamienia wewnątrz, stan dobry. Okł. S.Dębickiego i K.Krzyżanowskiego. Na jednej z tablic barwna autolitografia Jana Stanisławskiego "Topole")

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji