Zasłużony malarz Ukrainy. Początkowo uczył się u malarza Michajło Rozenberga. Następnie w latach 1943-44 studiował w Wolnej Akademii Sztuk w mieście Nadbania (ob. Baja-Mare w Rumunii), a potem w Akademii w Bukareszcie. W latach 1945-46 w Szkole Artystyczno- Przemysłowej w Użhorodzie. Od 1964 roku mieszka w Łucku. Bierze udział w wystawach zbiorowych i indywidualnych we Lwowie, Kijowie, Łucku, Moskwie i Lublinie. Często pojawiający się w twórczości artysty w okresie jego pobytu na Zakarpaciu motyw drewnianych ośnieżonych chat lub zasypanych śniegiem wiosek.

133
Karel JAKUBIEK (ur. 1923 Użhorod)

CHATY ZIMź, 1961

Olej, płótno;
90 x 70 cm
Sygnowane l.d.: ?????? 61

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Zasłużony malarz Ukrainy. Początkowo uczył się u malarza Michajło Rozenberga. Następnie w latach 1943-44 studiował w Wolnej Akademii Sztuk w mieście Nadbania (ob. Baja-Mare w Rumunii), a potem w Akademii w Bukareszcie. W latach 1945-46 w Szkole Artystyczno- Przemysłowej w Użhorodzie. Od 1964 roku mieszka w Łucku. Bierze udział w wystawach zbiorowych i indywidualnych we Lwowie, Kijowie, Łucku, Moskwie i Lublinie. Często pojawiający się w twórczości artysty w okresie jego pobytu na Zakarpaciu motyw drewnianych ośnieżonych chat lub zasypanych śniegiem wiosek.