PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

317
Henri ELWING (ur. 1925)

Catherine Deneuve

odbitka żelatynowo-srebrowa/papier barytowy, 51 x 81,5 cm (arkusz)
sygnowany, numerowany i opisany ołówkiem na odwrociu: '2/20 | Catherine Deneuve | henrielwing'
na odwrociu pieczęć autorska: 'PHOTO | HENRI | ELWING'
na odwrociu pieczęć: 'GALERIE GRACE RADZIWILL'
ed. 2/20

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Fotografia Kolekcjonerska: Sławy, Gwiazdy, Osobowości

02.04.2020

20:00

Sprzedane 2 600 zł (3 198 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 2 800 - 5 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.