PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

18
Paulina OŁOWSKA (ur. 1976, Gdańsk)

"Capri Boy for Usher We Done There (after Hamilton Macallum)", 2008

olej/płótno, 170 x 120 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: '2008 | Paulina | Ołowska | "Capri Boy" | for Usher We Done | There"

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Feminizm. Sztuka Kobiet

16.09.2021

19:00

Sprzedane 220 000 zł (275 000 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 180 000 - 250 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.