Wystawiany:
– Polskie malarki o morzu, Centralne Muzeum Morskie Gdańsku, 29 maja – 31 sierpnia 2008 r.

Reprodukowany:
– Bogdan Podgórski, „W poszukiwaniu piękna. Bronisława Rychter-Janowska 1868–1953”, Kraków 2015, s. 142
– „Polskie malarki o morzu”, Centralne Muzeum Morskie, 29 maja – 31 sierpnia 2008 r. Gdańsk, Wyd. Centralne Muzeum Morskie, Gdańsk 2008 r., ilustr. nr 33, s. 57.

„Cechą charakterystyczną pejzaży morskich Rychter-Janowskiej jest wysoki stopień realizmu, co przy swobodnym, bardzo zindywidualizowanym, niejako „interpretacyjnym” sposobie malowania jest dużym osiągnięciem. Artystka nie tyle malowała pejzaż, co raczej go przeżywała. Owocowało to zarówno wnikliwą obserwacją otaczającego krajobrazu, jak i bijącym zeń nastrojem zadumy i osobistą nutą. Należała do tych niewielu malarzy, którzy w pejzażach morskich potrafili nie tylko oddać klimat i stan pogody, ale również przekazać towarzyszące im w danej chwili emocje. W rezultacie są to pejzaże wnikliwe, prawdziwe i osobiste zarazem, które wiele mówią o charakterze swego twórcy. Tak wysoki sto-pień artystycznej prawdy nie byłby możliwy bez talentu, wrażliwości, ale i starannego artystycznego wykształcenia, ku zdobyciu którego artystka z takim uporem dążyła. Dysponowała przecież, co widać na omawianych pracach, całym arsenałem dostępnej wówczas wiedzy nie tylko malarskiej, ale również z zakresu optyki. Subtelne modulowanie barwy niebieskiej, od odcieni chłodnych do ciepłych, trafna obserwacja kąta padania promieni słonecznych w różnych porach dnia (co warunkuje barwę światła), doskonałe wyczucie odległości między przedstawionymi obiektami czy budowanie głębi kolorem, świadczą o tym dobitnie.” („Polskie malarki o morzu”, [katalog wystawy], Wyd. Centralne Muzeum Morskie, Gdańsk 2008 r., s. 11–12.)

43
Bronisława RYCHTER-JANOWSKA (1868 Kraków - 1953 Kraków)

Capri, 1922 r.

olej, tektura, 22 × 35 cm
sygn. i dat. p. d.: B.RYCHTER-JANOWSKA. 1922
na odwrocie napis: „Capri” Cena 40 000 oraz stempel: SALON DZIEŁ SZTUKI | K. WOJCIECHOWSKIEGO | KRAKÓW, UL. ŚW. Jana 3/ Telefon 2

Zobacz katalog

Sopocki Dom Aukcyjny

Aukcja Dzieł Sztuki

08.05.2021

17:00

Sprzedane 10 000 zł (12 500 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza: 4 800 zł
Estymacja: 10 000 - 15 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

Wystawiany:
– Polskie malarki o morzu, Centralne Muzeum Morskie Gdańsku, 29 maja – 31 sierpnia 2008 r.

Reprodukowany:
– Bogdan Podgórski, „W poszukiwaniu piękna. Bronisława Rychter-Janowska 1868–1953”, Kraków 2015, s. 142
– „Polskie malarki o morzu”, Centralne Muzeum Morskie, 29 maja – 31 sierpnia 2008 r. Gdańsk, Wyd. Centralne Muzeum Morskie, Gdańsk 2008 r., ilustr. nr 33, s. 57.

„Cechą charakterystyczną pejzaży morskich Rychter-Janowskiej jest wysoki stopień realizmu, co przy swobodnym, bardzo zindywidualizowanym, niejako „interpretacyjnym” sposobie malowania jest dużym osiągnięciem. Artystka nie tyle malowała pejzaż, co raczej go przeżywała. Owocowało to zarówno wnikliwą obserwacją otaczającego krajobrazu, jak i bijącym zeń nastrojem zadumy i osobistą nutą. Należała do tych niewielu malarzy, którzy w pejzażach morskich potrafili nie tylko oddać klimat i stan pogody, ale również przekazać towarzyszące im w danej chwili emocje. W rezultacie są to pejzaże wnikliwe, prawdziwe i osobiste zarazem, które wiele mówią o charakterze swego twórcy. Tak wysoki sto-pień artystycznej prawdy nie byłby możliwy bez talentu, wrażliwości, ale i starannego artystycznego wykształcenia, ku zdobyciu którego artystka z takim uporem dążyła. Dysponowała przecież, co widać na omawianych pracach, całym arsenałem dostępnej wówczas wiedzy nie tylko malarskiej, ale również z zakresu optyki. Subtelne modulowanie barwy niebieskiej, od odcieni chłodnych do ciepłych, trafna obserwacja kąta padania promieni słonecznych w różnych porach dnia (co warunkuje barwę światła), doskonałe wyczucie odległości między przedstawionymi obiektami czy budowanie głębi kolorem, świadczą o tym dobitnie.” („Polskie malarki o morzu”, [katalog wystawy], Wyd. Centralne Muzeum Morskie, Gdańsk 2008 r., s. 11–12.)