591
BYSTROŃ Jan Stanisław

Polska pieśń ludowa. Wybór. Chicago 1945. Rada Polonii Amerykańskiej, Druk. Dziennika Związkowego. 16d, s. XLII, 119. brosz. (Polonica 1828. Zbiór polskich pieśni: weselnych, dorocznych, miłosnych i zalotnych, komicznych, rodzinnych, pasterskich, żołnierskich, dziadowskich i in., poprzedzony obszernym szkicem autora o historycznej genezie, treściach i arty¼mie tradycyjnych pieśni ludowych)

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji