Grafik, malarz, rysownik. Kształcił się w poznańskiej Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych u Jana Wronieckiego (studia ukończył w 1927).W latach 1936-1939 kontynuował naukę w Paryżu u Józefa Pankiewicza. W okresie paryskim interesował się motywami architektonicznymi starych dzielnic Paryża, należał do stowarzyszenia "Grupa Artystów Polskich i ich Przyjaciół we Francji", brał udział w wystawach Societe des Artistes Francais, Nationale des Beaux Arts, Salon d`Automme, na wystawie Societe Lorraine des Beaux Arts otrzymał złoty medal. Po powrocie do kraju osiadł w rodzinnym Włocławku. Artysta najwięcej miejsca w swojej twórczości poświęcił ziemi kujawskiej, powstała więc teka "Motywy zabytków Włocławka", po wojnie teka Bydgoska. Poza architekturą i krajobrazem rodzinnych stron obrazował ziemie kielecką, zabytki Poznania, Krakowa, Wilna. W czerwcu 2012 Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku planuje wystawę retrospektywną Leona Płoszaya w związku ze 110 rocznicą jego urodzin.
Drzeworyt był eksponowany m. in. na wystawach jubileuszowych artysty w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku w 1957 (lista prac poz. nr 111) i 1977 (katalog prac poz. nr 44).
Grafika ze zbiorów rodziny artysty.

62
Leon PŁOSZAY (1902 - ?)

Bydgoszcz. Zaułek, 1956

drzeworyt,
21 x 17,7 cm
sygn. monogramem na klocku p.d.: LP; p.d. oł: Leon Płoszay; l.d. oł.: Bydgoszcz, Zaułek.

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Grafik, malarz, rysownik. Kształcił się w poznańskiej Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych u Jana Wronieckiego (studia ukończył w 1927).W latach 1936-1939 kontynuował naukę w Paryżu u Józefa Pankiewicza. W okresie paryskim interesował się motywami architektonicznymi starych dzielnic Paryża, należał do stowarzyszenia "Grupa Artystów Polskich i ich Przyjaciół we Francji", brał udział w wystawach Societe des Artistes Francais, Nationale des Beaux Arts, Salon d`Automme, na wystawie Societe Lorraine des Beaux Arts otrzymał złoty medal. Po powrocie do kraju osiadł w rodzinnym Włocławku. Artysta najwięcej miejsca w swojej twórczości poświęcił ziemi kujawskiej, powstała więc teka "Motywy zabytków Włocławka", po wojnie teka Bydgoska. Poza architekturą i krajobrazem rodzinnych stron obrazował ziemie kielecką, zabytki Poznania, Krakowa, Wilna. W czerwcu 2012 Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku planuje wystawę retrospektywną Leona Płoszaya w związku ze 110 rocznicą jego urodzin.
Drzeworyt był eksponowany m. in. na wystawach jubileuszowych artysty w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku w 1957 (lista prac poz. nr 111) i 1977 (katalog prac poz. nr 44).
Grafika ze zbiorów rodziny artysty.