PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.

4737
Butelka od likieru, 2 poł. XIX w.

Wytwórnia likierów i wódki F. J. Mampe, Starogard
szkło, 27 x 9,5 x 8 cm
W górnej części brzuśca logo wytwórni w formie pieczęci nakładanej z Bramą Młyńską otoczoną inskrypcją z datą 1894. Po bokach brzuśca napis z nazwą wytwórni: ' 'F.J. MAMPE | STARGARD I/POM.'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Alkoholowe galanterie - aukcja online

15.09.2021

16:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza:
Estymacja: 400 - 600 zł

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.