POCHODZENIE:
kolekcja prywatna, Warszawa

Marian Stroński studiował malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie do 1913 r., w pracowni prof. Teodora Axentowicza. Studia kontynuował następnie w akademii w Wiedniu w pracowni prof. Kazimierza Pochwalskiego. W okresie międzywojennym miał wystawy indywidualne w Przemyślu, Warszawie, we Lwowie, w Łodzi i w Katowicach. W 1928 r. wyjechał do Paryża, gdzie rozpoczał naukę w dziedzinie malarstwa ściennego i konserwacji pod kierunkiem Pariana. Po 1936 r. przeniósł się na stałe do Warszawy. Na początku II wojny światowej jego warszawska pracownia ulega zniszczeniu. Po zakończeniu wojny osiada na stałe w Przemyślu. Malował portret, sceny rodzajowe i pejzaże, często o motywach kresowych.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

42
Marian STROŃSKI (Tarnopol 1892 - Przemyśl 1977)

Bukiet polnych kwiatów

olej/płótno, 83 x 67 cm
sygnowany p.d.: 'MStroński'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

POCHODZENIE:
kolekcja prywatna, Warszawa

Marian Stroński studiował malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie do 1913 r., w pracowni prof. Teodora Axentowicza. Studia kontynuował następnie w akademii w Wiedniu w pracowni prof. Kazimierza Pochwalskiego. W okresie międzywojennym miał wystawy indywidualne w Przemyślu, Warszawie, we Lwowie, w Łodzi i w Katowicach. W 1928 r. wyjechał do Paryża, gdzie rozpoczał naukę w dziedzinie malarstwa ściennego i konserwacji pod kierunkiem Pariana. Po 1936 r. przeniósł się na stałe do Warszawy. Na początku II wojny światowej jego warszawska pracownia ulega zniszczeniu. Po zakończeniu wojny osiada na stałe w Przemyślu. Malował portret, sceny rodzajowe i pejzaże, często o motywach kresowych.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.