POCHODZENIE:
spuścizna rodzinna

WYSTAWIANY:
Salon Sztuk Plastycznych Związku Artystów Plastyków, Poznań

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

73
Wanda CHEŁMOŃSKA (1891 Warszawa - 1971 Warszawa)

"Bukiet jesienny"

gwasz, akwarela, ołówek/papier, 48 x 39 cm
sygnowany l.d.: 'CH'
na odwrociu oberwana papierowa nalepka Salonu Sztuk Plastycznych Związku Polskich Artystów Plastyków w Poznaniu z opisem dzieła; pośrodku odręczny napis ołówkiem: 'Bukiet jesienny | 20 tys | W. Chełmońska'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Sztuka Dawna. Prace na Papierze

23.09.2021

19:00

Sprzedane 4 000 zł (5 000 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 3 500 - 5 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

POCHODZENIE:
spuścizna rodzinna

WYSTAWIANY:
Salon Sztuk Plastycznych Związku Artystów Plastyków, Poznań

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.