067
BROSZA W FORMIE GAŁĄZKI KWIATOWEJ, Rosja, XIX/XX w., secesja

złoto pr. „56”, 9 szt. demantoidów, 3 szt. beryli ł. ~ 0,55 ct, masa: 2,84 g; długość: 3,7 cm

Zobacz katalog

Karea | Artessia

II Aukcja Biżuterii Dawnej i Współczesnej

26.11.2020

19:00

Cena wywoławcza: 2 200 zł
Estymacja: 3 500 - 4 300 zł
Zaloguj się, aby wysłać zgłoszenie