Rzadki wariant wydawniczy (Grońska określa go jako "pierwotny") bez miejsca i daty wydania i bez podania wysokości nakładu, natomiast z adnotacją na spisie rycin: "Dla uniknięcia nieporozumień zaznacza się, że autorka nie miała na celu odtworzenia postaci Bóstw słowiańskich na podstawie badań naukowych. Jest to jej koncepcya artystyczna, dla której tłem do pewnego stopnia była, bardzo zresztą niewyczerpująca, literatura w języku polskim. Może jednak praca ta budzi zainteresowanie się tym zapomnianym światem".

"Teka 'Bożków słowiańskich' wydana przez Warsztaty Krakowskie jest efektowna. Poszczególne litografie mają charakter bezpośrednich rysunków kolorowymi kredkami. Są sugestywne w wyrazie" (M.Grońska "Zofia Stryjeńska", Wr. 1991, s. 13). "Artystka stworzyła słowiańskie Akropolis zapewne nie bez wpływu sztuk Wyspiańskiego, który nawiązywał w swej twórczości do dawnych mitów i pradziejów lechickich. Bożkowie, którzy zrodzili się w bujnej wyobra¼ni i fantazji artystki utożsamiają siły przyrody, są opiekunami ludzkich spraw i zawodów [...]. Teka 'Bożków słowiańskich' zawiera prace efektowne. Rysowane swobodnie posiadają duże walory dekoracyjne, charakterystyczne dla całej twórczości artystki" (M.Grońska "Grafika w książce, tece i albumie", Wr. 1994, s. 45))

990
Zofia STRYJEŃSKA (1894-1976)

Bożki słowiańskie

[Kraków 1918. Warsztaty Krakowskie. Zakł. Lit. A.Pruszyńskiego]. folio, k. [1], tabl. 15. oryg. teka ppł. (Grońska 534. Odbarwienia teki, brak troków, plansze w stanie bardzo dobrym. Kompletna teka litograficzna Z.Stryjeńskiej. Zaw. kartę ze spisem rycin i 15 barwnych litografii na ark. form. 60,5x44 cm, sygnowanych na kamieniu (w kolejności: Światowit, Dziedzilja, Radegast, Trygław, Pogoda, Swarog z Radogoszczy, Boh, Marzanka, Warwas z Rugii, Dydek, Weles, Kupało, Lubin, Cyca, Lelum). Wydano w nakładzie 100 egz., z czego 10 na papierze czerpanym i 90 na zwykłym (ten na zwykłym). Na spisie rycin w dolnym narożniku odręcznie zieloną kredką: "Nr 18".

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Rzadki wariant wydawniczy (Grońska określa go jako "pierwotny") bez miejsca i daty wydania i bez podania wysokości nakładu, natomiast z adnotacją na spisie rycin: "Dla uniknięcia nieporozumień zaznacza się, że autorka nie miała na celu odtworzenia postaci Bóstw słowiańskich na podstawie badań naukowych. Jest to jej koncepcya artystyczna, dla której tłem do pewnego stopnia była, bardzo zresztą niewyczerpująca, literatura w języku polskim. Może jednak praca ta budzi zainteresowanie się tym zapomnianym światem".

"Teka 'Bożków słowiańskich' wydana przez Warsztaty Krakowskie jest efektowna. Poszczególne litografie mają charakter bezpośrednich rysunków kolorowymi kredkami. Są sugestywne w wyrazie" (M.Grońska "Zofia Stryjeńska", Wr. 1991, s. 13). "Artystka stworzyła słowiańskie Akropolis zapewne nie bez wpływu sztuk Wyspiańskiego, który nawiązywał w swej twórczości do dawnych mitów i pradziejów lechickich. Bożkowie, którzy zrodzili się w bujnej wyobra¼ni i fantazji artystki utożsamiają siły przyrody, są opiekunami ludzkich spraw i zawodów [...]. Teka 'Bożków słowiańskich' zawiera prace efektowne. Rysowane swobodnie posiadają duże walory dekoracyjne, charakterystyczne dla całej twórczości artystki" (M.Grońska "Grafika w książce, tece i albumie", Wr. 1994, s. 45))