POCHODZENIE:
dar bezpośrednio od artystki
kolekcja Andy Rottenberg, Warszawa
Kolekcja Andy Rottenberg. Aukcja Sztuki Współczesnej, Desa Unicum, Warszawa, 2017
kolekcja prywatna, Polska

Awangardowa artystka malarka, fotograf. W latach 1973-1978 studiowała na Politechnice Warszawskiej. Mieszka i pracuje we Francji od 1982. Uprawia malarstwo, rzeźbę, video, fotografię. Jej prace były wystawiane w różnych krajach Europy. Głównym materiałem jej prac jest szpilka.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

006
Teresa TYSZKIEWICZ (1953 - 2020)

"Bonne Année 1996!", 1995-1996

asamblaż, szpilki/papier, 31,5 x 24 cm (arkusz)
sygnowany, datowany i opisany u dołu: 'TERESA TYSZKIEWICZ 1996 | PARIS'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Art Outlet. Sztuka Współczesna

02.07.2020

19:00

Sprzedane 1 900 zł (2 337 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 4 000 - 6 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

POCHODZENIE:
dar bezpośrednio od artystki
kolekcja Andy Rottenberg, Warszawa
Kolekcja Andy Rottenberg. Aukcja Sztuki Współczesnej, Desa Unicum, Warszawa, 2017
kolekcja prywatna, Polska

Awangardowa artystka malarka, fotograf. W latach 1973-1978 studiowała na Politechnice Warszawskiej. Mieszka i pracuje we Francji od 1982. Uprawia malarstwo, rzeźbę, video, fotografię. Jej prace były wystawiane w różnych krajach Europy. Głównym materiałem jej prac jest szpilka.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.