w latach 1961-6 studiowała w ługańskiej Szkole Sztuk Plastycznych, a w latach 1966-73 w Instytucie Sztuki w Kijowie.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

103
Svetlana Fedorovna IVANNIKOVA (ur. 1941)

Bohater wojenny z wnuczką, 1986 r.

olej/płótno, 100 x 80 cm
sygnowany p.d.: 'Ivannikova'
na odwrociu datowany i opisny cyrylicą l.g.: napis nieczytelny | 'Bohater (nieczytelnie) | z wnuczką | 100 x 80 | Voroszilovgrad 1986'
STAN ZACHOWANIA:- płótno wzmacniane, nowy blejtram

POCHODZENIE:
- kolekcja prywatna, Polska

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

w latach 1961-6 studiowała w ługańskiej Szkole Sztuk Plastycznych, a w latach 1966-73 w Instytucie Sztuki w Kijowie.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.