Publikacja Fighting and Suffering. The Polish experience of World War II. Walka i Cierpienie. Polskie doświadczenie II wojny światowej prezentuje spojrzenie na II wojnę światową z perspektywy władz Rzeczpospolitej na uchodźstwie i Polskiego Państwa Podziemnego. Po agresji Niemiec i Związku Sowieckiego na Polskę we wrześniu 1939 r. i przegranej kampanii, obywatele polscy kontynuowali walkę u boku sojuszników, równolegle tworząc konspiracyjne struktury cywilne i wojskowe na terenie okupowanego kraju. Walka, która była toczona z obydwoma okupantami, była walką o samo istnienie państwa polskiego i narodu. W ludobójczych planach Hitlera i Stalina społeczeństwo polskie miało przestać istnieć. Polska, pierwsza ofiara hitlerowskiej i stalinowskiej agresji, w wyniku wojny poniosła szczególnie dotkliwe straty ludnościowe i gospodarcze. W 1945 r. ziemie polskie znalazły się w sferze wpływów Związku Sowieckiego, w której pozostały przez następne półwiecze.

Publikacja towarzyszy międzynarodowemu przedsięwzięciu wystawienniczemu Walka i cierpienie, realizowanemu w 2019 r. przez Muzeum II Wojny Światowej wraz z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP w związku z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Wystawa Walka i cierpienie została zaprezentowana w prawie 200 miejscach na całym świecie, popularyzując wiedzę o losach polskich obywateli w czasie II wojny światowej.

dr hab. Bogusław Kopka – historyk, wykładowca akademicki. Od 1994 r. pracownik naukowy Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu; w latach 2001–2012 pracownik Instytutu Pamięci Narodowej; w 2015 r. pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej. Specjalizuje się w historii II wojny światowej i historii PRL-u.

dr Paweł Kosiński – historyk i archiwista, pracownik Biura Badań Historycznych IPN, badacz stosunków polsko-niemieckich w pierwszej połowie XX w.; autor m.in. książki Prusy Zachodnie 1914 – Pomorze 1920. Ludność regionu wobec przemian politycznych okresu pierwszej wojny światowej (2002).


WARUNKI SPRZEDAŻY:
- Zakup na aukcji jest prawnie zawartą umową kupna-sprzedaży i nie podlega rezygnacji.

DOGRYWKA:
Zgłoszenie oferty na 5 minut przed końcem aukcji uruchamia system dogrywki - licznik czasu widoczny w kolorze czerwonym.
W czasie dogrywki obiekt zostanie sprzedany dopiero wówczas, kiedy od ostatniego zgłoszenia upłynie 5 minut i w tym czasie nie zostaną odnotowane inne wyższe oferty.
Każda nowa oferta uruchamia system odliczania 5 minut i oczekiwania na wyższe oferty.

LICYTACJA
Każdy uczestnik aukcji zobowiązany jest zalicytować minimalną kwotą wskazaną przez system aukcyjny.
Istnieje także możliwość podania kwoty wyższej niż minimalne postąpienie. Licytujący może zdecydować:
- czy chce zalicytować wyższą ceną i od razu ma zostać wyświetlona wyższa oferta w licytacji
- czy podana cena stanowi maksymalny limit ceny, ukryty dla innych uczestników, a system będzie automatycznie licytował do wskazanego limitu.

094
Wydawnictwo Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Bogusław Kopka, Paweł Kosiński, Fighting and Suffering. The Polish experience of World War II. Walka i Cierpienie. Polskie doświadczenie II wojny światowej, B. Kopka i P. Kosiński (red.), Gdańsk 2019, wydanie II.

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Publikacja Fighting and Suffering. The Polish experience of World War II. Walka i Cierpienie. Polskie doświadczenie II wojny światowej prezentuje spojrzenie na II wojnę światową z perspektywy władz Rzeczpospolitej na uchodźstwie i Polskiego Państwa Podziemnego. Po agresji Niemiec i Związku Sowieckiego na Polskę we wrześniu 1939 r. i przegranej kampanii, obywatele polscy kontynuowali walkę u boku sojuszników, równolegle tworząc konspiracyjne struktury cywilne i wojskowe na terenie okupowanego kraju. Walka, która była toczona z obydwoma okupantami, była walką o samo istnienie państwa polskiego i narodu. W ludobójczych planach Hitlera i Stalina społeczeństwo polskie miało przestać istnieć. Polska, pierwsza ofiara hitlerowskiej i stalinowskiej agresji, w wyniku wojny poniosła szczególnie dotkliwe straty ludnościowe i gospodarcze. W 1945 r. ziemie polskie znalazły się w sferze wpływów Związku Sowieckiego, w której pozostały przez następne półwiecze.

Publikacja towarzyszy międzynarodowemu przedsięwzięciu wystawienniczemu Walka i cierpienie, realizowanemu w 2019 r. przez Muzeum II Wojny Światowej wraz z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP w związku z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Wystawa Walka i cierpienie została zaprezentowana w prawie 200 miejscach na całym świecie, popularyzując wiedzę o losach polskich obywateli w czasie II wojny światowej.

dr hab. Bogusław Kopka – historyk, wykładowca akademicki. Od 1994 r. pracownik naukowy Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu; w latach 2001–2012 pracownik Instytutu Pamięci Narodowej; w 2015 r. pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej. Specjalizuje się w historii II wojny światowej i historii PRL-u.

dr Paweł Kosiński – historyk i archiwista, pracownik Biura Badań Historycznych IPN, badacz stosunków polsko-niemieckich w pierwszej połowie XX w.; autor m.in. książki Prusy Zachodnie 1914 – Pomorze 1920. Ludność regionu wobec przemian politycznych okresu pierwszej wojny światowej (2002).


WARUNKI SPRZEDAŻY:
- Zakup na aukcji jest prawnie zawartą umową kupna-sprzedaży i nie podlega rezygnacji.

DOGRYWKA:
Zgłoszenie oferty na 5 minut przed końcem aukcji uruchamia system dogrywki - licznik czasu widoczny w kolorze czerwonym.
W czasie dogrywki obiekt zostanie sprzedany dopiero wówczas, kiedy od ostatniego zgłoszenia upłynie 5 minut i w tym czasie nie zostaną odnotowane inne wyższe oferty.
Każda nowa oferta uruchamia system odliczania 5 minut i oczekiwania na wyższe oferty.

LICYTACJA
Każdy uczestnik aukcji zobowiązany jest zalicytować minimalną kwotą wskazaną przez system aukcyjny.
Istnieje także możliwość podania kwoty wyższej niż minimalne postąpienie. Licytujący może zdecydować:
- czy chce zalicytować wyższą ceną i od razu ma zostać wyświetlona wyższa oferta w licytacji
- czy podana cena stanowi maksymalny limit ceny, ukryty dla innych uczestników, a system będzie automatycznie licytował do wskazanego limitu.