PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

49
Stanisław CHLEBOWSKI (1890 Braniewo – 1969 Gdańsk)

Bociany, około 1951

olej/płótno, 53,4 x 60 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'St. Chlebowski | 195...'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Art Outlet - Sztuka Dawna

23.01.2020

19:00

Sprzedane 700 zł (861 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 1 000 - 1 800 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.