Absolwent ASP w Warszawie z 1968. Malarz, fotograf, scenograf. Jeden z pionierów sztuki performance w Polsce. Należy do grupy artystycznej Rivington School N.Y.C. Pracuje w Warszawie i w Nowym Jorku.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

19
Krzysztof ZARĘBSKI (ur. 1939)

Błoto, 1998 r.

flamaster, kredka, ołówek/papier, 14,5 x 22 cm
sygnowany, datowany i opisany p.d.: 'MUD | NYC 20-V-98 KZarębski'

POCHODZENIE:
- dar od artysty, lata 90.

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Absolwent ASP w Warszawie z 1968. Malarz, fotograf, scenograf. Jeden z pionierów sztuki performance w Polsce. Należy do grupy artystycznej Rivington School N.Y.C. Pracuje w Warszawie i w Nowym Jorku.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.