WYSTAWIANY:
Chaim Goldberg. W kręgu wspomnień, DESA Unicum w Warszawie, 16 kwietnia - 3 maja 2015
Chaim Goldberg. Powrót do Kazimierza nad Wisłą, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, 10 grudnia 2013 - 31 sierpnia 2014

LITERATURA:
Chaim Goldberg. W kręgu wspomnień, katalog wystawy, oprac. Michał Bolka, DESA Unicum w Warszawie, Warszawa 2015, s. 4 (il.), nr kat. 2
Chaim Goldberg. Powrót do Kazimierza nad Wisłą, katalog wystawy, oprac. Waldemar Odorowski, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Kazimierz Dolny 2013, s. 88 (il.)

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

2134
Chaim GOLDBERG (Kazimierz Dolny, 1917- 2004, Boca Raton, USA)

"Bliźniacy (Hommage dla braci Seidenbeutel)", 1991

olej/płótno, 102,6 x 152,4 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'Chaim Goldberg 91'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Mit Kazimierza Dolnego nad Wisłą - aukcja online

14.06.2021

16:00

Sprzedane 18 000 zł (22 500 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 30 000 - 40 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

WYSTAWIANY:
Chaim Goldberg. W kręgu wspomnień, DESA Unicum w Warszawie, 16 kwietnia - 3 maja 2015
Chaim Goldberg. Powrót do Kazimierza nad Wisłą, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, 10 grudnia 2013 - 31 sierpnia 2014

LITERATURA:
Chaim Goldberg. W kręgu wspomnień, katalog wystawy, oprac. Michał Bolka, DESA Unicum w Warszawie, Warszawa 2015, s. 4 (il.), nr kat. 2
Chaim Goldberg. Powrót do Kazimierza nad Wisłą, katalog wystawy, oprac. Waldemar Odorowski, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Kazimierz Dolny 2013, s. 88 (il.)

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.