OPŁATY:
- do wylicytowanej ceny oprócz innych kosztów zostanie doliczona opłata wynikająca z prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymania wynagrodzenia zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (droit de suite)

19
Karol BĄK (ur. 1961)

BŁĘKITNA RAPSODIA, 2017

olej, deska, 38,6 x 48,6 cm
sygn. p.d.: BK [monogram wiązany] | BĄK
sygn. na odwr.: „BŁĘKITNA RAPSODIA“ | 2017 | KAROL BĄK | [stempel artysty]

Zobacz katalog

AGRA-ART

Aukcja Sztuka Wyobraźni

06.05.2021

18:00

Sprzedane 15 000 zł (18 750 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza: 12 000 zł
Estymacja: 16 000 - 18 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

OPŁATY:
- do wylicytowanej ceny oprócz innych kosztów zostanie doliczona opłata wynikająca z prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymania wynagrodzenia zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (droit de suite)