Dołączony odręczny list z bialskiego magistratu do nieznanej adresatki (dat. 24 X 1906) oraz sztambuch zatytułowany "Poesie" z wpisami z l. 1891-1894 w Białej, Pieszycach (Peterswalden), Bielsku (Bielitz), Kozach. Wg przekazu ustnego sztambuch związany jest z rodziną Zagórskich)

396
[BIELSKO-BIAŁA].

Dyplom nadania honorowego obywatelstwa miasta Biała (dziś część Bielska-Białej) Antoniemu Zagórskiemu, dat. 7 VI 1898 (Ozdobna teka z bordowego aksamitu form. 56x44 cm. Na licu w metalowym owalu umieszczonym na podkładzie z barwionej skóry inicjał wiązany A.Z. Lico zamknięte metalową ramką, bogate zdobniki florystyczne. Na tylnej okł. metalowe rozety w narożnikach, cztery guzy. Wyklejki z jasnozielonej mory. Oryg. drewniany futerał. Tekę wykonał introligator z Bielska K.Kaluża (złoc. sygn. na wewnętrznej przedniej okł.). Wewnątrz ozdobna, barwna, ręcznie wykonana karta początkowa z kaligrafowanym nazwiskiem A.Zagórskiego (kompozycja sygn. "Kalligraphie v. J. & C.Wandel, Bielitz") oraz dwie karty z odręcznym tekstem, pieczęcią Magistratu i podpisami burmistrza (Rudolfa Lukasa) i członków Rady Miejskiej. Niewielkie poluzowania niektórych metalowych elementów zdobniczych na przedniej okł., ułamany (i zachowany) fragment jednego elementu, stan dobry. Futerał otarty, z niewielkim uszkodzeniem spodu

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Dołączony odręczny list z bialskiego magistratu do nieznanej adresatki (dat. 24 X 1906) oraz sztambuch zatytułowany "Poesie" z wpisami z l. 1891-1894 w Białej, Pieszycach (Peterswalden), Bielsku (Bielitz), Kozach. Wg przekazu ustnego sztambuch związany jest z rodziną Zagórskich)