Był malarzem i scenografem. W latach 1923 - 29 studiował w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych. Był jednym z członków ugrupowania artystycznego - Bractwo św. Łukasza. Jako uczeń Tadeusza Pruszkowskiego uczestniczył w plenerach w Kazimierzu Dolnym. Dużo podróżował: poznał Włochy, Francję, Grecję, Turcję, północną Afrykę. Po powrocie do kraju zamieszkał w Kucku. Po wojnie osiadł we Wrocławiu, gdzie poświęcił się przede wszystkim scenografii - współpracował z wrocławskim Teatrem Polskim oraz wieloma scenami w kraju, między innymi Teatrem Wielkim w Łodzi. Zajmował się także pracą pedagogiczną - był profesorem Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Malował z rozmachem, dynamicznie, z dużą wrażliwości kolorystyczną. W jego twórczości dominują pejzaże o cechach malarstwa plenerowego, malowane szybko, szerokimi pociągnięciami pędzla, często z okolic Kazimierza.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

100
Aleksander JĘDRZEJEWSKI (1903 Żytomierz - 1974 Wrocław)

Bielenie płótna, 1935 r.

olej/płótno, 73 x 92 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'A. Jędrzejewski | 1935'
na odwrociu dedykacja: 'Jurkowi Niemojewskiemu, syn Aleksandra | Michal Jedrzejewski | Wroclaw 25.4.1982 r. '

LITERATURA:
- Wystawa Zofii Stryjeńskiej, Kolekcja obrazów p.n. Czarny Śląsk Rafała Malczewskiego, Al. Jędrzejewskiego, Efraima i Menaszego Seidenbeutlów, Grupy Artystów Plastyków Loża Malarska, Warszawa 1935, s. 13, poz. 154 (jako „Płótna”)
WYSTAWIANY:
- Instytut Propagandy Sztuki, Warszawa, 1935

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Był malarzem i scenografem. W latach 1923 - 29 studiował w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych. Był jednym z członków ugrupowania artystycznego - Bractwo św. Łukasza. Jako uczeń Tadeusza Pruszkowskiego uczestniczył w plenerach w Kazimierzu Dolnym. Dużo podróżował: poznał Włochy, Francję, Grecję, Turcję, północną Afrykę. Po powrocie do kraju zamieszkał w Kucku. Po wojnie osiadł we Wrocławiu, gdzie poświęcił się przede wszystkim scenografii - współpracował z wrocławskim Teatrem Polskim oraz wieloma scenami w kraju, między innymi Teatrem Wielkim w Łodzi. Zajmował się także pracą pedagogiczną - był profesorem Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Malował z rozmachem, dynamicznie, z dużą wrażliwości kolorystyczną. W jego twórczości dominują pejzaże o cechach malarstwa plenerowego, malowane szybko, szerokimi pociągnięciami pędzla, często z okolic Kazimierza.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.