Biblia w języku francuskim dedykowana Ludwikowi XIII. Zwana bądź to "Biblią Frizona" (od nazwiska tłumacza), bądź "Biblią Ziarnki" od nazwiska polskiego rytownika (pochodzącego ze Lwowa), działającego we Francji, który sztychował 35 rycin (wg Antoniego Potockiego chodź liczba ta jest trudna do ustalenia). Na ilustracje dzieła składają się 44 ryciny narracyjne, przestawienie 29 postaci biblijnych, inicjały i ozdobniki w tekście. W imponującym przedsięwzięciu, jakim było to wydanie Biblii wzięli udział artyści francuscy: Leonard Gaultier, Michel Lasne, Clement Mellane, Jean Messager oraz Melchior Tavernier – tworząc 2 kompozycje narracyjne oraz podobizny postaci ze Starego i Nowego Testamentu.
Pełny tytuł: "La Saincte Bible francoise, selon la vulgaire latine reveue par le commandement du Pape Sixte V. Et imprimee de l`authorite de Clement VIII. Avec sommaires sur chaque livre du Nouveau Testament extraicts des Annales du cardinal Baronius. Plus les moyens pour discerner les Bibles francoises catholiques d`avec les huguenotes... Par Pierre Frizon.... Premiere edition. Illustree et ornee d`un grand nombre de figures en taille douce...", t. 1-2 w 1 woluminie


LITERATURA:
Tadeusz Mańkowski, Lwowski cech malarzy, Lwów 1936, s. 45
Feliks Kopera, Malarstwo w Polsce od XVI do XVIII wieku, Kraków 1926, s. 170-175
Antoni Potocki, Katalog dzieł Jana Ziarnki malarza i rytownika polskiego z XVI i XVII wieku, Kraków 1911, poz. 42-77
Władysław Łoziński, Sztuka Lwowska w XVI i XVII w., 1898, s. 205-209
Julian Kołaczkowski, Słownik rytowników polskich, Lwów 1874, s. 70-72

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.

101
Jan ZIARNKO (Jean le Grain) (1575 Lwów - 1630 Paryż)

Biblia Ziarnki

druk/papier, skóra, 41,5 x 28 x 13 cm

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Grafika Artystyczna. Sztuka Dawna

22.09.2021

19:00

Cena wywoławcza:
Estymacja: 8 000 - 12 000 zł
Zaloguj się, aby wysłać zgłoszenie

Biblia w języku francuskim dedykowana Ludwikowi XIII. Zwana bądź to "Biblią Frizona" (od nazwiska tłumacza), bądź "Biblią Ziarnki" od nazwiska polskiego rytownika (pochodzącego ze Lwowa), działającego we Francji, który sztychował 35 rycin (wg Antoniego Potockiego chodź liczba ta jest trudna do ustalenia). Na ilustracje dzieła składają się 44 ryciny narracyjne, przestawienie 29 postaci biblijnych, inicjały i ozdobniki w tekście. W imponującym przedsięwzięciu, jakim było to wydanie Biblii wzięli udział artyści francuscy: Leonard Gaultier, Michel Lasne, Clement Mellane, Jean Messager oraz Melchior Tavernier – tworząc 2 kompozycje narracyjne oraz podobizny postaci ze Starego i Nowego Testamentu.
Pełny tytuł: "La Saincte Bible francoise, selon la vulgaire latine reveue par le commandement du Pape Sixte V. Et imprimee de l`authorite de Clement VIII. Avec sommaires sur chaque livre du Nouveau Testament extraicts des Annales du cardinal Baronius. Plus les moyens pour discerner les Bibles francoises catholiques d`avec les huguenotes... Par Pierre Frizon.... Premiere edition. Illustree et ornee d`un grand nombre de figures en taille douce...", t. 1-2 w 1 woluminie


LITERATURA:
Tadeusz Mańkowski, Lwowski cech malarzy, Lwów 1936, s. 45
Feliks Kopera, Malarstwo w Polsce od XVI do XVIII wieku, Kraków 1926, s. 170-175
Antoni Potocki, Katalog dzieł Jana Ziarnki malarza i rytownika polskiego z XVI i XVII wieku, Kraków 1911, poz. 42-77
Władysław Łoziński, Sztuka Lwowska w XVI i XVII w., 1898, s. 205-209
Julian Kołaczkowski, Słownik rytowników polskich, Lwów 1874, s. 70-72

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.