Na początku swojej twórczości Janusz Eysymont uprawiał malarstwo gestu. Język abstrakcji zawsze był mu najbliższy, wierny pozostał mu do końca swojej twórczości. Dominantą dzieł Eysymonta jest światło i cień oraz potrzeba wypowiedzenia głębokiej, a zarazem lapidarnej treści. To wszystko skłaniało artystę do coraz większej oszczędności środków wyrazu. Sposób, w jaki artysta osiągał swój cel, odrębność języka malarskiego, radykalnie odróżniającego tę sztukę od propozycji innych twórców, stanowi gwarancję jej wyjątkowości i oryginalności.

73
Janusz EYSYMONT (1930-1991)

Biały prześwit, 1991

olej, płótno;
130 x 89 cm
sygn. na odwrocie: Janusz Eysymont

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Na początku swojej twórczości Janusz Eysymont uprawiał malarstwo gestu. Język abstrakcji zawsze był mu najbliższy, wierny pozostał mu do końca swojej twórczości. Dominantą dzieł Eysymonta jest światło i cień oraz potrzeba wypowiedzenia głębokiej, a zarazem lapidarnej treści. To wszystko skłaniało artystę do coraz większej oszczędności środków wyrazu. Sposób, w jaki artysta osiągał swój cel, odrębność języka malarskiego, radykalnie odróżniającego tę sztukę od propozycji innych twórców, stanowi gwarancję jej wyjątkowości i oryginalności.