W 1980 ukończyła Wydział Malarstwa na warszawskiej ASP, w pracowni J. Tarasina. W czasie stanu wojennego bojkotowała oficjalne życie kulturalne i brała udział w wystawach kościelnych. Jej malarstwo lat 80-tych zaliczane jest do nurtu tzw. "nowej ekspresji". Ulubione motywy górskie, A. Niziurska łączyła z przedstawieniami ognia i lawy : "Opowieść Łukasza" (1986),"Opowieść Pawła" (1987). Od 1995 artystka zamiast farby używa zmieszaną ze spoiwem ziemię.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

030
Agnieszka NIZIURSKA (ur. 1955)

"Biały kamień", 2002

technika mieszana/płótno, 27 x 41 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: '"BIAŁY KAMIEŃ" | AGNIESZKA NIZIURSKA | 2002 | TORF | KAMIEŃ, PIASEK, WĘGIEL'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Art Outlet. Sztuka Współczesna

21.01.2021

19:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza:
Estymacja: 800 - 1 200 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

W 1980 ukończyła Wydział Malarstwa na warszawskiej ASP, w pracowni J. Tarasina. W czasie stanu wojennego bojkotowała oficjalne życie kulturalne i brała udział w wystawach kościelnych. Jej malarstwo lat 80-tych zaliczane jest do nurtu tzw. "nowej ekspresji". Ulubione motywy górskie, A. Niziurska łączyła z przedstawieniami ognia i lawy : "Opowieść Łukasza" (1986),"Opowieść Pawła" (1987). Od 1995 artystka zamiast farby używa zmieszaną ze spoiwem ziemię.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.