Obraz należy do serii przedstawień z cerkwiami, które artysta tworzył od lat 70. po lata 90. XX w. Z jednej strony były to zgeometryzowane, syntetyczne prace (jak w tym przypadku), z drugiej bardziej pejzażowe ujęcia tematu (jak „impresjonistyczne“ przedstawienia z lat 80.).
Frontalne ujęcie architektury cerkwi na schematycznie ukazanym tle – ujawnia to, co najbardziej interesuje Nowosielskiego w architekturze – ujęcie formy przy pomocy środków stosowanych w malarstwie ikon. Artysta tak o tym mówił: W każdej mojej cerkwi jest coś ze świątyń, które kiedyś oglądałem. Pomyślałem więc sobie, że trzeba stworzyć ikonę cerkwi.

104
Jerzy NOWOSIELSKI (1923 Kraków - 2011 Kraków)

BIAŁA CERKIEW, ok. 1983

olej, dykta, 39,5 x 35 cm
sygn. p.d. (w okrągłym oknie cerkwi): JN
Autentyczność potwierdzona przez Fundację Nowosielskich w Krakowie.

Zobacz katalog

AGRA-ART

Aukcja Sztuki Współczesnej

13.06.2021

17:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza: 45 000 zł
Estymacja: 60 000 - 90 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

Obraz należy do serii przedstawień z cerkwiami, które artysta tworzył od lat 70. po lata 90. XX w. Z jednej strony były to zgeometryzowane, syntetyczne prace (jak w tym przypadku), z drugiej bardziej pejzażowe ujęcia tematu (jak „impresjonistyczne“ przedstawienia z lat 80.).
Frontalne ujęcie architektury cerkwi na schematycznie ukazanym tle – ujawnia to, co najbardziej interesuje Nowosielskiego w architekturze – ujęcie formy przy pomocy środków stosowanych w malarstwie ikon. Artysta tak o tym mówił: W każdej mojej cerkwi jest coś ze świątyń, które kiedyś oglądałem. Pomyślałem więc sobie, że trzeba stworzyć ikonę cerkwi.