POCHODZENIE:
zakup bezpośrednio od artysty

Magister socjologii UJ (2004) oraz BA z fotografii OPAVA ITF (2005) - specjalizacja: dokument. Posiada stałą rubrykę w ‘Przekroju’ (STOPKLATKA). Wybrane wystawy indywidualne: 2009 - ‘Pić z Tobą colę’ Galeria Arsenał, Białystok; 2007 – ‘Everything’ Point gallery, Tokio; 2007 - ‘Trist karaoke’ Ha-art, Bukareszt; 2006 – ‘Fauna i Flora’ MFK, Kraków; 2005 – ‘Was dich nervt’ Zero, Berlin. Ponadto brał udział w licznych wystawach zbiorowych w Polsce i zagranicą.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

40
Kuba DĄBROWSKI (ur. 1980)

Bez tytułu (Warszawa), 2012

wydruk archiwalny/papier, 10 x 14,7 cm
ed. 1/5

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Kolekcja Piotra Bazylko

11.05.2021

19:00

Sprzedane 1 000 zł (1 250 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 1 000 - 2 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

POCHODZENIE:
zakup bezpośrednio od artysty

Magister socjologii UJ (2004) oraz BA z fotografii OPAVA ITF (2005) - specjalizacja: dokument. Posiada stałą rubrykę w ‘Przekroju’ (STOPKLATKA). Wybrane wystawy indywidualne: 2009 - ‘Pić z Tobą colę’ Galeria Arsenał, Białystok; 2007 – ‘Everything’ Point gallery, Tokio; 2007 - ‘Trist karaoke’ Ha-art, Bukareszt; 2006 – ‘Fauna i Flora’ MFK, Kraków; 2005 – ‘Was dich nervt’ Zero, Berlin. Ponadto brał udział w licznych wystawach zbiorowych w Polsce i zagranicą.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.