POCHODZENIE:
Galeria Nordenhake, Berlin
kolekcja prywatna, Polska

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

06
Leon TARASEWICZ (ur. 1957)

Bez tytułu - tryptyk, 1988

olej/płótno, 190 x 390 cm
każda część sygnowana, datowana i opisana na odwrociu: 'LEON TARASEWICZ 1988 | NEW YORK | [wskazówka montażowa]'
na odwrociu nalepki z opisem pracy z Galerii Nordenhake w Berlinie

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Dekada buntu. Polska sztuka lat 80.

08.04.2021

19:00

Sprzedane 250 000 zł (312 500 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 250 000 - 350 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

POCHODZENIE:
Galeria Nordenhake, Berlin
kolekcja prywatna, Polska

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.