Marek Kijewski (1955-2007), ukończył Wydział Rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie) i Małgorzata Malinowska (1959-2016), absolwentka Wydziału Malarstwa, Grafiki i Rzeźby Akademii Sztuki Pięknych w Gdańsku) wspólnie, jako duet artystyczny Kijewski/Kocur, tworzyli od 1995 roku w Warszawie. Badali różnorodne obszary współczesnej kultury wizualnej, stosując oryginalną, autorską strategię SSS – surfing, scanning, sampling. Tworzyli spektakularne kolażowe formy przestrzenne z takich materiałów jak klocki Lego, żelki Haribo, sztuczne futro, pióra, neony, kamienie szlachetne i 24-karatowe złoto. Swobodnie zestawiali to, co powszechnie definiowano jako “wysokie” z tym, co “niskie”, bez skrępowania przekraczali granice między porządkami kultury, budując dzikie estetyczno-znaczeniowe hybrydy. Od śmierci Kijewskiego Małgorzata Malinowska oprócz tworzenia swoich indywidualnych dzieł, zajmowała się też konserwacją starych prac, powstałych w trakcie ich wspólnej działaności, finalizacją rozpoczętych i realizacją tych, które pozostawały dotychczas w fazie projektu.


WARUNKI SPRZEDAŻY:
- Zakup na aukcji jest prawnie zawartą umową kupna-sprzedaży i nie podlega rezygnacji.

PODATKI I OPŁATY:
- Opłata organizacyjna: do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Wynosi ona 18%.
- Droit de suite: przy wybranych i oznaczonych obiektach, do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP.

DOGRYWKA:
Zgłoszenie oferty na 5 minut przed końcem aukcji uruchamia system dogrywki - licznik czasu widoczny w kolorze czerwonym.
W czasie dogrywki obiekt zostanie sprzedany dopiero wówczas, kiedy od ostatniego zgłoszenia upłynie 5 minut i w tym czasie nie zostaną odnotowane inne wyższe oferty.
Każda nowa oferta uruchamia system odliczania 5 minut i oczekiwania na wyższe oferty.

LICYTACJA
Każdy uczestnik aukcji zobowiązany jest zalicytować minimalną kwotą wskazaną przez system aukcyjny.
Istnieje także możliwość podania kwoty wyższej niż minimalne postąpienie. Licytujący może zdecydować:
- czy chce zalicytować wyższą ceną i od razu ma zostać wyświetlona wyższa oferta w licytacji
- czy podana cena stanowi maksymalny limit ceny, ukryty dla innych uczestników, a system będzie automatycznie licytował do wskazanego limitu.

02
KIJEWSKI/KOCUR (Marek Kijewski, Małgorzata Malinowska)

Bez tytułu (seria), 1999

lego, płyta piankowa, 2 x 19 x 15 cm

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Marek Kijewski (1955-2007), ukończył Wydział Rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie) i Małgorzata Malinowska (1959-2016), absolwentka Wydziału Malarstwa, Grafiki i Rzeźby Akademii Sztuki Pięknych w Gdańsku) wspólnie, jako duet artystyczny Kijewski/Kocur, tworzyli od 1995 roku w Warszawie. Badali różnorodne obszary współczesnej kultury wizualnej, stosując oryginalną, autorską strategię SSS – surfing, scanning, sampling. Tworzyli spektakularne kolażowe formy przestrzenne z takich materiałów jak klocki Lego, żelki Haribo, sztuczne futro, pióra, neony, kamienie szlachetne i 24-karatowe złoto. Swobodnie zestawiali to, co powszechnie definiowano jako “wysokie” z tym, co “niskie”, bez skrępowania przekraczali granice między porządkami kultury, budując dzikie estetyczno-znaczeniowe hybrydy. Od śmierci Kijewskiego Małgorzata Malinowska oprócz tworzenia swoich indywidualnych dzieł, zajmowała się też konserwacją starych prac, powstałych w trakcie ich wspólnej działaności, finalizacją rozpoczętych i realizacją tych, które pozostawały dotychczas w fazie projektu.


WARUNKI SPRZEDAŻY:
- Zakup na aukcji jest prawnie zawartą umową kupna-sprzedaży i nie podlega rezygnacji.

PODATKI I OPŁATY:
- Opłata organizacyjna: do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Wynosi ona 18%.
- Droit de suite: przy wybranych i oznaczonych obiektach, do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP.

DOGRYWKA:
Zgłoszenie oferty na 5 minut przed końcem aukcji uruchamia system dogrywki - licznik czasu widoczny w kolorze czerwonym.
W czasie dogrywki obiekt zostanie sprzedany dopiero wówczas, kiedy od ostatniego zgłoszenia upłynie 5 minut i w tym czasie nie zostaną odnotowane inne wyższe oferty.
Każda nowa oferta uruchamia system odliczania 5 minut i oczekiwania na wyższe oferty.

LICYTACJA
Każdy uczestnik aukcji zobowiązany jest zalicytować minimalną kwotą wskazaną przez system aukcyjny.
Istnieje także możliwość podania kwoty wyższej niż minimalne postąpienie. Licytujący może zdecydować:
- czy chce zalicytować wyższą ceną i od razu ma zostać wyświetlona wyższa oferta w licytacji
- czy podana cena stanowi maksymalny limit ceny, ukryty dla innych uczestników, a system będzie automatycznie licytował do wskazanego limitu.