W swojej twórczości Borowski posługuje się różnymi stylistykami i mediami. W 2009 roku krytyk sztuki Jakub Banasiak, pisał o grupie młodych artystów, których uznał za „zmęczonych rzeczywistością”. Do ich grona zaliczył między innymi Borowskiego. „’Zmęczeni rzeczywistością’ to bodaj najbardziej autarkiczni twórcy, jacy pojawili się na polskiej scenie artystycznej po 1989 roku. Nie interesuje ich potoczność ‘dnia codziennego’, aktualne zagadnienia polityczno-społeczne, ani żadne teoretyczne i ideologiczne modele, za pomocą których można zinterpretować rzeczywistość. W przeciwieństwie do artystów z kręgu sztuki krytycznej lat 90., (…) nowi nadrealiści nie traktują obszaru sztuki jako potencjalnie wykluczającego i represyjnego. Dla ‘zmęczonych rzeczywistością’ system sztuki to przede wszystkim zespół konwenansów, gombrowiczowska ‘forma’, która wymusza na jednostce określone zachowania” (Jakub Banasiak, Zmęczeni rzeczywistością: rozmowy z artystami, Warszawa 2009, s. 224-225). Słowa krytyka opisują sztukę Borowskiego z czasów jego artystycznego debiutu: z jednej strony jej forma może przywodzić na myśl surrealizm, wynika ona z nieskrępowanej fantazji artysty; z drugiej strony jest ona wyłącznie jedną z artystycznych opcji, które artysta może wybrać – co daje się zauważyć w malarstwie omawianego artysty, które powstało w kolejnych latach.
Prezentowany obraz Borowskiego powstał w 2007 roku, gdy studiował on malarstwo na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. W tym okresie współpracował blisko z Pawłem Śliwińskim, z którym niekiedy wykonywał kolektywnie obrazy oraz artystyczne akcje.
Płótno Borowskiego jest przedstawieniem abstrakcyjnych, nieregularnych kształtów, zróżnicowanych formalnie: są to plamy namalowane szerokim duktem pędzla, cienkie linie czy szrafowane powierzchnie. Są one kontrastowo i dynamicznie rozrzucone po powierzchni płótna. Bliższa obserwacja płótna pozwala zauważyć, że to chyba wyłącznie autorska sugestia pejzażu przedstawiona w opisie pracy powoduje, że za sprawą asocjacyjnej pracy wyobraźni płótno prezentuje się widzom jako pejzaż.

Tymek Borowski jest absolwentem warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, na której swój dyplom obronił w 2009 roku. Należy do nurtu „nowych nadrealistów”. Zaczynał od malarstwa bliskiego poetyce surrealizmu. Jeszcze na studiach rozpoczyna artystyczną współpracę z Pawłem Śliwińskim. Z początku spontaniczna zabawa w malowanie kończy się cyklem malowanych kolektywnie obrazów, a później rzeźb stworzonych specjalnie na otwarcie Parku Rzeźby na Bródnie – inicjatywy Pawła Althamera. Od zawsze bliska mu była sztuka, której nie zamyka się w ścianach galerii, dlatego wraz z Rafałem Dominikiem i Katarzyną Przezwańską otworzył Czosnek Studio – agencję graficzną łączącą działania artystyczne i reklamowe. W trakcie rozwoju artystycznego kierunek działania Tymka zmienia się. Odchodzi on od malarstwa na rzecz działań graficznych i filmowych. W swojej twórczości porusza kwestie sztuki i jej oddziaływania w codzienności, m.in. przez filmy „How Culture Works?” i „How Art Works?”. W ostatnim czasie Borowski wraca do malarstwa, które jest spójne z działaniami graficznymi. Artysta wytwarza charakterystyczny sobie styl, który zostaje zauważony przez Empik. Jeden z obrazów Tymka staje się visualem promującym organizowany przez empik.com Międzynarodowy Festiwal Literatury „Apostrof”. W 2015 roku Tymek zostaje laureatem Paszportów „Polityki” w kategorii Sztuki wizualne za „nowatorskie podejście do sztuki i przedefiniowanie roli artysty we współczesnym społeczeństwie”. W ostatnim czasie miały miejsce duże indywidulane wystawy: „Wszyscy potrzebują zasad, ale każdy potrzebuje innych” w Galerii Arsenał w Białymstoku czy „Nie ma czegoś takiego jak sztuka” w BWA Olsztyn.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

16
Tymek BOROWSKI (ur. 1984)

Bez tytułu (Pejzaż andaluzyjski), 2007 r.

akryl/płótno, 54 x 73 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'TYMEK BOROWSKI | BEZ TYTUŁU | (PEJZAŻ ANDALUZYJSKI) | 2007'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

W swojej twórczości Borowski posługuje się różnymi stylistykami i mediami. W 2009 roku krytyk sztuki Jakub Banasiak, pisał o grupie młodych artystów, których uznał za „zmęczonych rzeczywistością”. Do ich grona zaliczył między innymi Borowskiego. „’Zmęczeni rzeczywistością’ to bodaj najbardziej autarkiczni twórcy, jacy pojawili się na polskiej scenie artystycznej po 1989 roku. Nie interesuje ich potoczność ‘dnia codziennego’, aktualne zagadnienia polityczno-społeczne, ani żadne teoretyczne i ideologiczne modele, za pomocą których można zinterpretować rzeczywistość. W przeciwieństwie do artystów z kręgu sztuki krytycznej lat 90., (…) nowi nadrealiści nie traktują obszaru sztuki jako potencjalnie wykluczającego i represyjnego. Dla ‘zmęczonych rzeczywistością’ system sztuki to przede wszystkim zespół konwenansów, gombrowiczowska ‘forma’, która wymusza na jednostce określone zachowania” (Jakub Banasiak, Zmęczeni rzeczywistością: rozmowy z artystami, Warszawa 2009, s. 224-225). Słowa krytyka opisują sztukę Borowskiego z czasów jego artystycznego debiutu: z jednej strony jej forma może przywodzić na myśl surrealizm, wynika ona z nieskrępowanej fantazji artysty; z drugiej strony jest ona wyłącznie jedną z artystycznych opcji, które artysta może wybrać – co daje się zauważyć w malarstwie omawianego artysty, które powstało w kolejnych latach.
Prezentowany obraz Borowskiego powstał w 2007 roku, gdy studiował on malarstwo na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. W tym okresie współpracował blisko z Pawłem Śliwińskim, z którym niekiedy wykonywał kolektywnie obrazy oraz artystyczne akcje.
Płótno Borowskiego jest przedstawieniem abstrakcyjnych, nieregularnych kształtów, zróżnicowanych formalnie: są to plamy namalowane szerokim duktem pędzla, cienkie linie czy szrafowane powierzchnie. Są one kontrastowo i dynamicznie rozrzucone po powierzchni płótna. Bliższa obserwacja płótna pozwala zauważyć, że to chyba wyłącznie autorska sugestia pejzażu przedstawiona w opisie pracy powoduje, że za sprawą asocjacyjnej pracy wyobraźni płótno prezentuje się widzom jako pejzaż.

Tymek Borowski jest absolwentem warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, na której swój dyplom obronił w 2009 roku. Należy do nurtu „nowych nadrealistów”. Zaczynał od malarstwa bliskiego poetyce surrealizmu. Jeszcze na studiach rozpoczyna artystyczną współpracę z Pawłem Śliwińskim. Z początku spontaniczna zabawa w malowanie kończy się cyklem malowanych kolektywnie obrazów, a później rzeźb stworzonych specjalnie na otwarcie Parku Rzeźby na Bródnie – inicjatywy Pawła Althamera. Od zawsze bliska mu była sztuka, której nie zamyka się w ścianach galerii, dlatego wraz z Rafałem Dominikiem i Katarzyną Przezwańską otworzył Czosnek Studio – agencję graficzną łączącą działania artystyczne i reklamowe. W trakcie rozwoju artystycznego kierunek działania Tymka zmienia się. Odchodzi on od malarstwa na rzecz działań graficznych i filmowych. W swojej twórczości porusza kwestie sztuki i jej oddziaływania w codzienności, m.in. przez filmy „How Culture Works?” i „How Art Works?”. W ostatnim czasie Borowski wraca do malarstwa, które jest spójne z działaniami graficznymi. Artysta wytwarza charakterystyczny sobie styl, który zostaje zauważony przez Empik. Jeden z obrazów Tymka staje się visualem promującym organizowany przez empik.com Międzynarodowy Festiwal Literatury „Apostrof”. W 2015 roku Tymek zostaje laureatem Paszportów „Polityki” w kategorii Sztuki wizualne za „nowatorskie podejście do sztuki i przedefiniowanie roli artysty we współczesnym społeczeństwie”. W ostatnim czasie miały miejsce duże indywidulane wystawy: „Wszyscy potrzebują zasad, ale każdy potrzebuje innych” w Galerii Arsenał w Białymstoku czy „Nie ma czegoś takiego jak sztuka” w BWA Olsztyn.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.