POCHODZENIE:
Galeria Laura Pecci, Mediolan, Włochy
kolekcja prywatna, Warszawa

W Polsce malarstwo Sasnala tożsame jest z głosem pokolenia artystów, które bezpośrednio doświadczyło zmiany ustrojowej, jej skutki odzwierciedla na płótnie, pochylając się nad codziennością i jej nowym wymiarem. Z tego powodu Sasnal czerpie często z tradycji realizmu, a zwłaszcza fotorealizmu, upraszczając jednak swoje kompozycje do najważniejszych figur i siatki stonowanych barw kolorów, ukazujących najważniejsze kształty, ale nie detale. Sasnal od początku twórczości malarskiej pozostaje stylistycznie konsekwentny, okazjonalnie podejmując wyzwania sięgania po inne formy wyrazu. To właśnie konsekwencja w wykorzystywaniu spójnego plastycznie języka zwróciła uwagę nie tylko polskiej, ale i zagranicznej publiczności, dość wcześnie w karierze artysty gwarantując wystawy w prestiżowych muzeach i galeriach. W 2002 roku Musee d’Art de la Ville de Paris pokazało prace artysty podczas wystawy „Urgent Painting”, gdzie prezentowane były prace 32 artystów z całego świata, którzy zdaniem panelu kuratorów najlepiej odzwierciedlają współczesne tendencje malarskie jak i krytyczny stosunek do autonomii sztuki. Prezentowana praca pochodzi najprawdopodobniej z 2001-02 roku i wpisuje się tematycznie w serię czarno-białych, graficznych prac o niemal komiksowym charakterze, w których Sasnal bawi się konwencjami ukazywania erotyzmu w sztuce, skłaniając się, w charakterystyczny dla siebie sposób, ku temu co codziennie i znane.

Studiował na Wydziale Architektury Politechniki w Krakowie (1992-1994), a następnie na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1994-1999), gdzie uzyskał dyplom w pracowni malarstwa prof. Leszka Misiaka. Członek artystycznej grupy "Ładnie". Ważniejsze wystawy indywidualne: 1999 - Sto kawałków, Galeria Zderzak, Kraków; 1999 - Centrum Sztuki Współczesnej, Warszawa. Ważniejsze wystawy zbiorowe: 1999 - XXXIV Ogólnopolska wystawa malarstwa "Bielska Jesień", Bielska Galeria BWA, Bielsko-Biała (Grand Prix); 2000 - What you see in what you get, Galeria Medium, Bratysława (Słowacja).

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

17
Wilhelm SASNAL (ur. 1972, Tarnów)

Bez tytułu, około2001

technika mieszana/płótno, 37 x 32 cm

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

POCHODZENIE:
Galeria Laura Pecci, Mediolan, Włochy
kolekcja prywatna, Warszawa

W Polsce malarstwo Sasnala tożsame jest z głosem pokolenia artystów, które bezpośrednio doświadczyło zmiany ustrojowej, jej skutki odzwierciedla na płótnie, pochylając się nad codziennością i jej nowym wymiarem. Z tego powodu Sasnal czerpie często z tradycji realizmu, a zwłaszcza fotorealizmu, upraszczając jednak swoje kompozycje do najważniejszych figur i siatki stonowanych barw kolorów, ukazujących najważniejsze kształty, ale nie detale. Sasnal od początku twórczości malarskiej pozostaje stylistycznie konsekwentny, okazjonalnie podejmując wyzwania sięgania po inne formy wyrazu. To właśnie konsekwencja w wykorzystywaniu spójnego plastycznie języka zwróciła uwagę nie tylko polskiej, ale i zagranicznej publiczności, dość wcześnie w karierze artysty gwarantując wystawy w prestiżowych muzeach i galeriach. W 2002 roku Musee d’Art de la Ville de Paris pokazało prace artysty podczas wystawy „Urgent Painting”, gdzie prezentowane były prace 32 artystów z całego świata, którzy zdaniem panelu kuratorów najlepiej odzwierciedlają współczesne tendencje malarskie jak i krytyczny stosunek do autonomii sztuki. Prezentowana praca pochodzi najprawdopodobniej z 2001-02 roku i wpisuje się tematycznie w serię czarno-białych, graficznych prac o niemal komiksowym charakterze, w których Sasnal bawi się konwencjami ukazywania erotyzmu w sztuce, skłaniając się, w charakterystyczny dla siebie sposób, ku temu co codziennie i znane.

Studiował na Wydziale Architektury Politechniki w Krakowie (1992-1994), a następnie na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1994-1999), gdzie uzyskał dyplom w pracowni malarstwa prof. Leszka Misiaka. Członek artystycznej grupy "Ładnie". Ważniejsze wystawy indywidualne: 1999 - Sto kawałków, Galeria Zderzak, Kraków; 1999 - Centrum Sztuki Współczesnej, Warszawa. Ważniejsze wystawy zbiorowe: 1999 - XXXIV Ogólnopolska wystawa malarstwa "Bielska Jesień", Bielska Galeria BWA, Bielsko-Biała (Grand Prix); 2000 - What you see in what you get, Galeria Medium, Bratysława (Słowacja).

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.