Punkt wyjścia dla powstających w tym czasie obrazów stanowiła dla Sasnala codzienna rzeczywistość. Krytyka określiła jego malarstwo z okresu istnienia grupy „Ładnie” mianem „pop-banalizmu” ze względu na podejmowaną świadomie przez artystę trywialną tematykę i estetykę płócien budzącą skojarzenia z barwnymi czasopismami. Do wyróżników twórczości Sasnala tego czasu należą kadry obrazów przypominające filmowe stop-klatki lub estetykę komiksową, czyste barwy, uproszczenie form, charakterystyczne dla komiksów znaki graficzne, jak np. „dymki” tekstowe. Mimo zastosowanych oszczędnych w treściach kompozycji za każdym z obrazów kryje się historia będąca dla artysty zawsze przyczynkiem do namalowania obrazu. Prezentowana praca pochodzi z okresu, kiedy Sasnal był jeszcze studentem krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Już wtedy lata przed rokiem 2000 był dla artysty ważnym i niezwykle aktywnym czasem, w którym stawiał pierwsze kroki w niełatwym świecie sztuki. W 1999 obronił dyplom w pracowni prof. Leszka Misiaka, później został laureatem Grand Prix na Biennale Malarstwa „Bielska Jesień". Natomiast jeszcze w czasach studenckich zapisał się na artystycznej mapie Polski jako współtwórca krakowskiej grupy „Ładnie”, która z powodzeniem funkcjonowała do2001. Inicjatywa stworzenia formacji artystycznej połączyła ze sobą Wilhelma Sasnala, Rafała Bujnowskiego, Marcina Maciejowskiego z pokolenia urodzonego w latach 70.oraz starszych artystów – Marka Firka oraz Józefa Tomczyka „Kurosawę”. Artyści poznali się podczas studiów na Wydziale Architektury krakowskiej Politechniki.

Malarz, rysownik, autor filmów i komiksów. Studiował architekturę na Politechnice Krakowskiej. Absolwent ASP w Krakowie. W latach 1996-2001 działał w "Grupie Ładnie". Jego malarstwo z tego okresu określano terminem "pop-banalizmu". Były to przedstawienia pojedynczych motywów czerpanych z najbliższej ikonosfery: przedmiotów codziennego użytku, reklam, gazet, ulotek, tematów z telewizji. Sceny z życia osobistego stały się tematem komiksu Życie codzienne w Polsce w latach 1999-2001. Po roku 2001, w swoim malarstwie odchodzi od fascynacji codziennością i sięga do tematów odnoszących się do zbiorowej pamięci historycznej (m. in. do czasu Zagłady, przez dialog ze słynnym komiksem Maus Arta Spiegelmana).

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

104
Wilhelm SASNAL (ur. 1972, Tarnów)

Bez tytułu, ok. 1999 r.

olej/płótno, 50 x 40 cm

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Punkt wyjścia dla powstających w tym czasie obrazów stanowiła dla Sasnala codzienna rzeczywistość. Krytyka określiła jego malarstwo z okresu istnienia grupy „Ładnie” mianem „pop-banalizmu” ze względu na podejmowaną świadomie przez artystę trywialną tematykę i estetykę płócien budzącą skojarzenia z barwnymi czasopismami. Do wyróżników twórczości Sasnala tego czasu należą kadry obrazów przypominające filmowe stop-klatki lub estetykę komiksową, czyste barwy, uproszczenie form, charakterystyczne dla komiksów znaki graficzne, jak np. „dymki” tekstowe. Mimo zastosowanych oszczędnych w treściach kompozycji za każdym z obrazów kryje się historia będąca dla artysty zawsze przyczynkiem do namalowania obrazu. Prezentowana praca pochodzi z okresu, kiedy Sasnal był jeszcze studentem krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Już wtedy lata przed rokiem 2000 był dla artysty ważnym i niezwykle aktywnym czasem, w którym stawiał pierwsze kroki w niełatwym świecie sztuki. W 1999 obronił dyplom w pracowni prof. Leszka Misiaka, później został laureatem Grand Prix na Biennale Malarstwa „Bielska Jesień". Natomiast jeszcze w czasach studenckich zapisał się na artystycznej mapie Polski jako współtwórca krakowskiej grupy „Ładnie”, która z powodzeniem funkcjonowała do2001. Inicjatywa stworzenia formacji artystycznej połączyła ze sobą Wilhelma Sasnala, Rafała Bujnowskiego, Marcina Maciejowskiego z pokolenia urodzonego w latach 70.oraz starszych artystów – Marka Firka oraz Józefa Tomczyka „Kurosawę”. Artyści poznali się podczas studiów na Wydziale Architektury krakowskiej Politechniki.

Malarz, rysownik, autor filmów i komiksów. Studiował architekturę na Politechnice Krakowskiej. Absolwent ASP w Krakowie. W latach 1996-2001 działał w "Grupie Ładnie". Jego malarstwo z tego okresu określano terminem "pop-banalizmu". Były to przedstawienia pojedynczych motywów czerpanych z najbliższej ikonosfery: przedmiotów codziennego użytku, reklam, gazet, ulotek, tematów z telewizji. Sceny z życia osobistego stały się tematem komiksu Życie codzienne w Polsce w latach 1999-2001. Po roku 2001, w swoim malarstwie odchodzi od fascynacji codziennością i sięga do tematów odnoszących się do zbiorowej pamięci historycznej (m. in. do czasu Zagłady, przez dialog ze słynnym komiksem Maus Arta Spiegelmana).

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.