KANTOR TADEUSZ

Praca posiada atest Marii Stangret-Kantor, żony artysty.

Urodzony w 1915 roku w Wielopolu Skrzyńskim, zmarł w 1990 roku w Krakowie. Kantor studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 1934-39, gdzie jego nauczycielem był m.in. Karol Frycz, malarz i scenograf. Przez całe niemal życie próbował łączyć różne rodzaje aktywności: był animatorem życia artystycznego, teoretykiem sztuki i praktykiem, w tym malarzem (m.in. pasjonatem i promotorem taszyzmu) i jednym z pierwszych w Polsce twórców happeningu, przede wszystkim zaś był człowiekiem teatru: autorem, reżyserem, scenografem, aktorem. Największym osiągnięciem Kantora był teatr "Cricot 2". Tuż po II wojnie światowej współtworzył Grupę Młodych Plastyków (1945), a następnie, w okresie "odwilży", przyczynił się do reaktywowania przedwojennej Grupy Krakowskiej (1957). Z jego inicjatywy powstała również Galeria Krzysztofory, jedna z pierwszych powojennych galerii prezentujących sztukę aktualną. Był też żywo zaangażowany w organizację I Wystawy Sztuki Nowoczesnej (Kraków 1948).

Obiekt podlegający opłacie tzw. "droit de suite", tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Powyższa opłata jest obliczana zgodnie z art. 19 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zmianami). Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%.

14
Tadeusz KANTOR (1915 Wielopole Skrzyńskie - 1990 Kraków)

Bez tytułu, lata 80.

rysunek na papierze (pastel, flamaster, węgiel), 17 x 26 cm, w opr. 50 x 57,5 cm,
sygn. z przodu, u dołu po prawej stronie 'KANTOR'


* opłata droit de suite

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

KANTOR TADEUSZ

Praca posiada atest Marii Stangret-Kantor, żony artysty.

Urodzony w 1915 roku w Wielopolu Skrzyńskim, zmarł w 1990 roku w Krakowie. Kantor studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 1934-39, gdzie jego nauczycielem był m.in. Karol Frycz, malarz i scenograf. Przez całe niemal życie próbował łączyć różne rodzaje aktywności: był animatorem życia artystycznego, teoretykiem sztuki i praktykiem, w tym malarzem (m.in. pasjonatem i promotorem taszyzmu) i jednym z pierwszych w Polsce twórców happeningu, przede wszystkim zaś był człowiekiem teatru: autorem, reżyserem, scenografem, aktorem. Największym osiągnięciem Kantora był teatr "Cricot 2". Tuż po II wojnie światowej współtworzył Grupę Młodych Plastyków (1945), a następnie, w okresie "odwilży", przyczynił się do reaktywowania przedwojennej Grupy Krakowskiej (1957). Z jego inicjatywy powstała również Galeria Krzysztofory, jedna z pierwszych powojennych galerii prezentujących sztukę aktualną. Był też żywo zaangażowany w organizację I Wystawy Sztuki Nowoczesnej (Kraków 1948).

Obiekt podlegający opłacie tzw. "droit de suite", tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Powyższa opłata jest obliczana zgodnie z art. 19 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zmianami). Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%.