„Tła fotografii i obiektów-asamblaży często bywają ciemne, oniryczne, niedookreślone. Piasecki eksperymentuje z technikami fotograficznymi i sytuuje swoje lalki jakby na miejscu styku ciemności z naszym światem, potęgując ich widmowy charakter oraz wartość ekspozycyjną przykuwających uwagę fizjonomii o zazwyczaj przerysowanych, groteskowych rysach. Z kolei gry światłocieniem bywają tak wyraziste, jak u Caravaggia i tenebrystów. Zabieg ten tym silniej wydobywa te oblicza wobec nas jako partnerów do dyskusji, w ramach której głosy mogą niespodziewanie więznąć w gardle”.
Marta Smolińska

W Warszawie mieszkał do końca Powstania Warszawskiego. W 1945 zamieszkał w Krakowie, studiował na wydziale historii sztuki UJ. Od najmłodszych lat interesował się fotografią i filmem. Pracował jako fotograf dla Tygodnika Powszechnego. Mając 23 lata (w 1958) został przyjęty na członka Grupy Krakowskiej. Brał udział m.in. w II i III Wystawie Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w 1957 i 1959 r. Od 1967 mieszka w Lund w Szwecji. W 2008 r. miała miejsce wystawa monograficzna artysty w warszawskiej Zachęcie eksponująca zwłaszcza surrealistyczny wątek jego twórczości.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

104
Marek PIASECKI (1935-2011)

Bez tytułu , lata 50. XX w.

odbitka żelatynowo-srebrowa, vintage print/papier barytowy, 23,5 x 16 cm (w świetle passe-partout)
na odwrociu pieczątka autorska

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

„Tła fotografii i obiektów-asamblaży często bywają ciemne, oniryczne, niedookreślone. Piasecki eksperymentuje z technikami fotograficznymi i sytuuje swoje lalki jakby na miejscu styku ciemności z naszym światem, potęgując ich widmowy charakter oraz wartość ekspozycyjną przykuwających uwagę fizjonomii o zazwyczaj przerysowanych, groteskowych rysach. Z kolei gry światłocieniem bywają tak wyraziste, jak u Caravaggia i tenebrystów. Zabieg ten tym silniej wydobywa te oblicza wobec nas jako partnerów do dyskusji, w ramach której głosy mogą niespodziewanie więznąć w gardle”.
Marta Smolińska

W Warszawie mieszkał do końca Powstania Warszawskiego. W 1945 zamieszkał w Krakowie, studiował na wydziale historii sztuki UJ. Od najmłodszych lat interesował się fotografią i filmem. Pracował jako fotograf dla Tygodnika Powszechnego. Mając 23 lata (w 1958) został przyjęty na członka Grupy Krakowskiej. Brał udział m.in. w II i III Wystawie Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w 1957 i 1959 r. Od 1967 mieszka w Lund w Szwecji. W 2008 r. miała miejsce wystawa monograficzna artysty w warszawskiej Zachęcie eksponująca zwłaszcza surrealistyczny wątek jego twórczości.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.