Znakiem rozpoznawczym działań artystki są subtelne, prawie niedostrzegalne interwencje w znaleziony materiał (zdjęcia, ilustracje), a także ciągłe zainteresowanie tematyką czystości i jej skażenia, niebezpiecznej, a jednocześnie wyzwalającej erotyki, kształtowania jednostki ludzkiej. Punktem wyjścia dla filmu stał się odnaleziony autentyczny kalendarz, wydany w styczniu 1939, zawierający serię praktycznych porad i opisy obowiązków w gospodarstwie rolnym w nadchodzącym roku. Atmosfera niewinności i sztuczności sielankowych planów, których prawdopodobnie nigdy nie zrealizowano, została przeniesiona przez autorkę do filmu i serii rysunków. Bijące z kadrów animacji romantyczne uwielbienie życia wiejskiego, które niebezpiecznie zbiega się z ideałami "Blut und Boden", bardzo szybko przechodzi w pełen niepokoju stan zawieszenia i bezruchu. "Denn das Schöne ist nichts / als des Schrecklichen Anfang" – "Ponieważ piękno jest tylko początkiem przerażenia" (Rilke). Omdlałe, uśpione życie i wrażenie zatrzymania czasu tworzą dziwną aurę oczekiwania na katastrofę, którą mogą zwiastować tylko niepokojące roje owadów, pojawiające się w bukolicznych krajobrazach. Ten jedyny aktywny składnik pejzażu to "zwierzęta nieczyste", "latające czworonożne owady" z Księgi Kapłańskiej, symbol zarazy, plagi, choroby, ale także zmysłowości, chuci, bezwstydu (za "Słownikiem symboli" Władysława Kopalińskiego). Skażenie i rozkład cywilizacji skutkuje wybuchem nieskrępowanej przyrody, a przestrzeń zainfekowanych krajobrazów płynnie przechodzi w przestrzeń psychiczną.

Agnieszka Polska studiowała na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, a następnie na Uniwersytecie Sztuk Pięknych w Berlinie. W 2011 została laureatką organizowanego przez wrocławską galerię BWA malarskiego konkursu im. Eugeniusza Gepperta, natomiast dwa lata później zdobyła Nagrodę Filmową, przyznawaną przez Państwowy Instytut Sztuki Filmowej, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz Szkołę Wajdy. Polska, używająca takich mediów jak malarstwo, fotografia, film czy animacja, w dużym stopniu skupia się na penetrowaniu historii sztuki, mitów czy trudnych do zweryfikowania legend. W październiku 2017 roku Agnieszka Polska została laureatką prestiżowej niemieckiej Preis der Nationalgalerie, nagrody przyznawanej od 2000 roku co dwa lata i przeznaczonej dla artysty mieszkającego w Berlinie, który nie przekroczył 40. roku życia. W ten sposób dołączyła do grona międzynarodowych gwiazd sztuki.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

40
Agnieszka POLSKA (ur. 1985)

Bez tytułu (Kalendarz), 2008 r.

kredka/papier, 32 x 44 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: ‘Agnieszka Polska 2008’

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Znakiem rozpoznawczym działań artystki są subtelne, prawie niedostrzegalne interwencje w znaleziony materiał (zdjęcia, ilustracje), a także ciągłe zainteresowanie tematyką czystości i jej skażenia, niebezpiecznej, a jednocześnie wyzwalającej erotyki, kształtowania jednostki ludzkiej. Punktem wyjścia dla filmu stał się odnaleziony autentyczny kalendarz, wydany w styczniu 1939, zawierający serię praktycznych porad i opisy obowiązków w gospodarstwie rolnym w nadchodzącym roku. Atmosfera niewinności i sztuczności sielankowych planów, których prawdopodobnie nigdy nie zrealizowano, została przeniesiona przez autorkę do filmu i serii rysunków. Bijące z kadrów animacji romantyczne uwielbienie życia wiejskiego, które niebezpiecznie zbiega się z ideałami "Blut und Boden", bardzo szybko przechodzi w pełen niepokoju stan zawieszenia i bezruchu. "Denn das Schöne ist nichts / als des Schrecklichen Anfang" – "Ponieważ piękno jest tylko początkiem przerażenia" (Rilke). Omdlałe, uśpione życie i wrażenie zatrzymania czasu tworzą dziwną aurę oczekiwania na katastrofę, którą mogą zwiastować tylko niepokojące roje owadów, pojawiające się w bukolicznych krajobrazach. Ten jedyny aktywny składnik pejzażu to "zwierzęta nieczyste", "latające czworonożne owady" z Księgi Kapłańskiej, symbol zarazy, plagi, choroby, ale także zmysłowości, chuci, bezwstydu (za "Słownikiem symboli" Władysława Kopalińskiego). Skażenie i rozkład cywilizacji skutkuje wybuchem nieskrępowanej przyrody, a przestrzeń zainfekowanych krajobrazów płynnie przechodzi w przestrzeń psychiczną.

Agnieszka Polska studiowała na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, a następnie na Uniwersytecie Sztuk Pięknych w Berlinie. W 2011 została laureatką organizowanego przez wrocławską galerię BWA malarskiego konkursu im. Eugeniusza Gepperta, natomiast dwa lata później zdobyła Nagrodę Filmową, przyznawaną przez Państwowy Instytut Sztuki Filmowej, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz Szkołę Wajdy. Polska, używająca takich mediów jak malarstwo, fotografia, film czy animacja, w dużym stopniu skupia się na penetrowaniu historii sztuki, mitów czy trudnych do zweryfikowania legend. W październiku 2017 roku Agnieszka Polska została laureatką prestiżowej niemieckiej Preis der Nationalgalerie, nagrody przyznawanej od 2000 roku co dwa lata i przeznaczonej dla artysty mieszkającego w Berlinie, który nie przekroczył 40. roku życia. W ten sposób dołączyła do grona międzynarodowych gwiazd sztuki.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.