„Mój umysł nie jest w stanie wyprodukować fikcji.
Zawsze staram się bazować na czymś, co istnieje”.
WILHELM SASNAL

Lata 90. poprzedniego wieku to czas, kiedy Wilhelm Sasnal odbywał studia na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 1996 został również członkiem-założycielem grupy „Ładnie”. Ukształtował się wówczas jego malarski styl i estetyka, z którą kojarzeni byli „Ładniści”. Było to malarstwo, które, określone mianem „pop-banalizmu”, obrazowało codzienną, prozaiczną rzeczywistość. Fakt, że prace te powstawały w latach 90. pozwala zaobserwować w nich charakterystyczną dla tych czasów ikonosferę, a właściwie te jej elementy, które wydawały się interesujące autorom owych, „banalnych” obrazów. Tym samym, w ich sztuce możemy zaobserwować rodzącą się w Polsce tamtych lat gospodarkę rynkową i charakterystyczne dla niej elementy. Był to czas, gdy w kraju zaczęły pojawiać się pierwsze zachodnioeuropejskie firmy oraz marki handlowe, które mieszkańcy kraju witali z zaciekawieniem. Wolny rynek sprzyjał również rozwojowi reklamy, powodującej (nad)produkcję wizualności: obrazów reklamujących nowe produkty, niedostępnych przed 1989 rokiem. Tę właśnie estetykę kreowała również twórczość Sasnala. Prezentowane tutaj płótno jest dla niej idealnym przykładem. Obraz prezentuje jeden z marketów sieci Géant, dziś nieobecnych już w kraju, tym samym będących znakiem tamtych, transformacyjnych czasów. W obrazie dominuje szyld przedstawiający logo marki, rozświetlający ciemne tło – być może jest to zatem nokturn. Poniżej niego widoczne są ledwie zarysowane sylwetki samochodów. To marka i jej wizualny znak są głównymi „bohaterami” obrazu. Stanowią tym samym wyraźne, wizualne wspomnienie tamtych czasów, swoistą pocztówkę z lat 90.

Studiował na Wydziale Architektury Politechniki w Krakowie (1992-1994), a następnie na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1994-1999), gdzie uzyskał dyplom w pracowni malarstwa prof. Leszka Misiaka. Członek artystycznej grupy "Ładnie". Ważniejsze wystawy indywidualne: 1999 - Sto kawałków, Galeria Zderzak, Kraków; 1999 - Centrum Sztuki Współczesnej, Warszawa. Ważniejsze wystawy zbiorowe: 1999 - XXXIV Ogólnopolska wystawa malarstwa "Bielska Jesień", Bielska Galeria BWA, Bielsko-Biała (Grand Prix); 2000 - What you see in what you get, Galeria Medium, Bratysława (Słowacja).

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

13
Wilhelm SASNAL (ur. 1972, Tarnów)

Bez tytułu (Géant)

olej/płótno, 50 x 50 cm

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

„Mój umysł nie jest w stanie wyprodukować fikcji.
Zawsze staram się bazować na czymś, co istnieje”.
WILHELM SASNAL

Lata 90. poprzedniego wieku to czas, kiedy Wilhelm Sasnal odbywał studia na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 1996 został również członkiem-założycielem grupy „Ładnie”. Ukształtował się wówczas jego malarski styl i estetyka, z którą kojarzeni byli „Ładniści”. Było to malarstwo, które, określone mianem „pop-banalizmu”, obrazowało codzienną, prozaiczną rzeczywistość. Fakt, że prace te powstawały w latach 90. pozwala zaobserwować w nich charakterystyczną dla tych czasów ikonosferę, a właściwie te jej elementy, które wydawały się interesujące autorom owych, „banalnych” obrazów. Tym samym, w ich sztuce możemy zaobserwować rodzącą się w Polsce tamtych lat gospodarkę rynkową i charakterystyczne dla niej elementy. Był to czas, gdy w kraju zaczęły pojawiać się pierwsze zachodnioeuropejskie firmy oraz marki handlowe, które mieszkańcy kraju witali z zaciekawieniem. Wolny rynek sprzyjał również rozwojowi reklamy, powodującej (nad)produkcję wizualności: obrazów reklamujących nowe produkty, niedostępnych przed 1989 rokiem. Tę właśnie estetykę kreowała również twórczość Sasnala. Prezentowane tutaj płótno jest dla niej idealnym przykładem. Obraz prezentuje jeden z marketów sieci Géant, dziś nieobecnych już w kraju, tym samym będących znakiem tamtych, transformacyjnych czasów. W obrazie dominuje szyld przedstawiający logo marki, rozświetlający ciemne tło – być może jest to zatem nokturn. Poniżej niego widoczne są ledwie zarysowane sylwetki samochodów. To marka i jej wizualny znak są głównymi „bohaterami” obrazu. Stanowią tym samym wyraźne, wizualne wspomnienie tamtych czasów, swoistą pocztówkę z lat 90.

Studiował na Wydziale Architektury Politechniki w Krakowie (1992-1994), a następnie na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1994-1999), gdzie uzyskał dyplom w pracowni malarstwa prof. Leszka Misiaka. Członek artystycznej grupy "Ładnie". Ważniejsze wystawy indywidualne: 1999 - Sto kawałków, Galeria Zderzak, Kraków; 1999 - Centrum Sztuki Współczesnej, Warszawa. Ważniejsze wystawy zbiorowe: 1999 - XXXIV Ogólnopolska wystawa malarstwa "Bielska Jesień", Bielska Galeria BWA, Bielsko-Biała (Grand Prix); 2000 - What you see in what you get, Galeria Medium, Bratysława (Słowacja).

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.