Henryk Musiałowicz w swojej twórczości zarówno malarskiej, jak i rzeźbiarskiej opowiada o dramatycznej kondycji współczesnego człowieka. Jego dzieła to traktaty o kruchości życia, któremu zagrażają cierpienie, samotność, tęsknota. Rzeźby Musiałowicza oparte są na jednym schemacie – wzdłuż wertykalnej osi artysta dodaje elementy, tworząc rzeźby-totemy przypominające w swojej formie schematycznie przedstawione zarysy sylwetek ludzkich. Jak mówił sam artysta, najważniejsze były dla niego symbol i znak. Swoich inspiracji poszukiwał w naturze i właśnie poprzez nią starał się poznawać człowieka, co było najważniejszym celem w jego twórczości. Wiele z opisanych prac, wchodzących w cykl „Księga Życia”, było hołdem złożonym bohaterskim rówieśnikom twórcy, którzy doświadczyli dramatycznych przeżyć podczas powstania warszawskiego i II wojny światowej. Jak opowiada o rzeźbach Musiałowicza Bożena Kowalska: „Są one realizowane w duchu obrazów, często jak one o reliefowo ukształtowanej, 'pokaleczonej' płaskorzeźbowo powierzchni, polichromowane czarno-czerwono, biało i żółto-złociście. Czasami przypominają wiejskie kapliczki przydrożne, albo przydrożny słup totem, albo symbol żałoby, gdy poprzeczna belka przydaje im kształt krzyża. Czasami są smukłe jak pień drzewa, a niekiedy rozłożyste, lub skonstruowane z wielu rożnych, nadbudowanych nad sobą części. Czasem pokaleczona faktura drewnianych partii słupa skontrastowana bywa z metalowymi elementami, które wraz z czaszkami zwierząt, wieńczącymi niekiedy kompozycję, nabierają symbolicznego znaczenia natury ujarzmionej i dewastowanej przez człowieka. Musiałowicz w naturze i sztuce znalazł swoją samorealizację, swoje najwyższe wartości i swoje spełnienie” (Bożena Kowalska, O twórczości Henryka Musiałowicza, źródło: musialowicz.com).

W 1939 ukończył warszawska ASP, gdzie studiował pod kierunkiem Feliksa Szczęsnego Kowarskiego oraz Leonarda Pękalskiego. Należał do grupy „Warszawa”. Malarz, grafik i rysownik nie związany z żadną grupą ani orientacją artystyczną. Używa różnych technik (pędzel, pióro, techniki graficzne, tusz) stworzył monotematyczne serie, m.in. „Dno morskie”, „Wojna przeciw człowiekowi”, „Portrety z wyobraźni”, cykle „Reminiscencje”, „Epitafia”, „Rodzina”. Maluje obrazy z syntetycznie ujętymi formami i postaciami, o bogatym tle i fakturze reliefowej, zajmuje się też malarstwem ściennym i witrażownictwem (projekt witraża do Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Alei Szucha w Warszawie).

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

39
Henryk MUSIAŁOWICZ (1914 Gniezno - 2015 Warszawa)

Bez tytułu

drewno polichromowane, 113 x 26 x 21 cm
sygnowany: 'MUSIAŁOWICZ'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Henryk Musiałowicz w swojej twórczości zarówno malarskiej, jak i rzeźbiarskiej opowiada o dramatycznej kondycji współczesnego człowieka. Jego dzieła to traktaty o kruchości życia, któremu zagrażają cierpienie, samotność, tęsknota. Rzeźby Musiałowicza oparte są na jednym schemacie – wzdłuż wertykalnej osi artysta dodaje elementy, tworząc rzeźby-totemy przypominające w swojej formie schematycznie przedstawione zarysy sylwetek ludzkich. Jak mówił sam artysta, najważniejsze były dla niego symbol i znak. Swoich inspiracji poszukiwał w naturze i właśnie poprzez nią starał się poznawać człowieka, co było najważniejszym celem w jego twórczości. Wiele z opisanych prac, wchodzących w cykl „Księga Życia”, było hołdem złożonym bohaterskim rówieśnikom twórcy, którzy doświadczyli dramatycznych przeżyć podczas powstania warszawskiego i II wojny światowej. Jak opowiada o rzeźbach Musiałowicza Bożena Kowalska: „Są one realizowane w duchu obrazów, często jak one o reliefowo ukształtowanej, 'pokaleczonej' płaskorzeźbowo powierzchni, polichromowane czarno-czerwono, biało i żółto-złociście. Czasami przypominają wiejskie kapliczki przydrożne, albo przydrożny słup totem, albo symbol żałoby, gdy poprzeczna belka przydaje im kształt krzyża. Czasami są smukłe jak pień drzewa, a niekiedy rozłożyste, lub skonstruowane z wielu rożnych, nadbudowanych nad sobą części. Czasem pokaleczona faktura drewnianych partii słupa skontrastowana bywa z metalowymi elementami, które wraz z czaszkami zwierząt, wieńczącymi niekiedy kompozycję, nabierają symbolicznego znaczenia natury ujarzmionej i dewastowanej przez człowieka. Musiałowicz w naturze i sztuce znalazł swoją samorealizację, swoje najwyższe wartości i swoje spełnienie” (Bożena Kowalska, O twórczości Henryka Musiałowicza, źródło: musialowicz.com).

W 1939 ukończył warszawska ASP, gdzie studiował pod kierunkiem Feliksa Szczęsnego Kowarskiego oraz Leonarda Pękalskiego. Należał do grupy „Warszawa”. Malarz, grafik i rysownik nie związany z żadną grupą ani orientacją artystyczną. Używa różnych technik (pędzel, pióro, techniki graficzne, tusz) stworzył monotematyczne serie, m.in. „Dno morskie”, „Wojna przeciw człowiekowi”, „Portrety z wyobraźni”, cykle „Reminiscencje”, „Epitafia”, „Rodzina”. Maluje obrazy z syntetycznie ujętymi formami i postaciami, o bogatym tle i fakturze reliefowej, zajmuje się też malarstwem ściennym i witrażownictwem (projekt witraża do Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Alei Szucha w Warszawie).

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.