46
Nikodem SZEWCZYK (KRABONSZCZ) (ur. 1994, Pabianice)

Bez tytułu, ed. 1/1

druk pigmentowy/płótno,
sygnowanyi datowany l.g.r..: KRABONOSZCZ’20 1/1,
sygnowany i datowany na odwrociu:’KRABONOSZCZ’ 20| 1/1’

Zobacz katalog

101 Projekt

34 Aukcja Sztuki

19.10.2020

19:30

Niesprzedane
Cena wywoławcza: 1 000 zł