POCHODZENIE:
Rusterholtz Galerie + Auktionen, Bazylea, Szwajcaria
kolekcja prywatna, Szwajcaria
Germann Auktionen, Zurych, maj 2008

WYSTAWIANY:
Collectionneurs, Kunstmuseum, Lucerna, Szwajcaria, 2016

LITERATURA:
Collectionneurs, katalog wystawy, red. Fanni Fetzer, Antoni Meier, Luc Robert, Heinz Stahlhut, Kunstmuseum, Lucerna, Szwajcaria, 2016

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

23
Miriam CAHN

Bez tytułu (dyptyk)

węgiel/papier ,106,5 x 77 cm (wymiary każdej z prac)

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Kolekcja Piotra Bazylko

11.05.2021

19:00

Cena wywoławcza:
Estymacja: 30 000 - 40 000 zł
Zaloguj się, aby wysłać zgłoszenie

POCHODZENIE:
Rusterholtz Galerie + Auktionen, Bazylea, Szwajcaria
kolekcja prywatna, Szwajcaria
Germann Auktionen, Zurych, maj 2008

WYSTAWIANY:
Collectionneurs, Kunstmuseum, Lucerna, Szwajcaria, 2016

LITERATURA:
Collectionneurs, katalog wystawy, red. Fanni Fetzer, Antoni Meier, Luc Robert, Heinz Stahlhut, Kunstmuseum, Lucerna, Szwajcaria, 2016

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.