POCHODZENIE:
Galeria Martin Janda, Wiedeń, 2006

WYSTAWIANY:
Domowa atmosfera, Dom Olimpii, Kraków, 2004

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

15
Jakub Julian ZIÓŁKOWSKI (ur. 1980)

"Bez tytułu (Człowiek zza doniczki)", 2004

olej/płótno, 55 x 46 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: 'JAKUB JULIAN | ZIÓŁKOWSKI 2004 IX' oraz monogram artysty
na krośnie malarskim nalepka z opisem pracy

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Kolekcja Piotra Bazylko

11.05.2021

19:00

Sprzedane 35 000 zł (43 750 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 40 000 - 50 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

POCHODZENIE:
Galeria Martin Janda, Wiedeń, 2006

WYSTAWIANY:
Domowa atmosfera, Dom Olimpii, Kraków, 2004

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.