WYSTAWIANY:
„Hokaina”, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa, 17.09-28.11.2010

LITERATURA:
Jakub Julian Ziółkowski. Hokaina, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2010, s. 109

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

17
Jakub Julian ZIÓŁKOWSKI (ur. 1980)

Bez tytułu

gwasz/papier, 50 x 35,5 cm (arkusz)
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Jakub Julian Ziółkowski | 2007 | 49,8 x 35 cm'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie po 1989

28.09.2021

19:00

Cena wywoławcza:
Estymacja: 25 000 - 35 000 zł
Zaloguj się, aby wysłać zgłoszenie

WYSTAWIANY:
„Hokaina”, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa, 17.09-28.11.2010

LITERATURA:
Jakub Julian Ziółkowski. Hokaina, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2010, s. 109

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.