POCHODZENIE:
Galeria Żak-Branicka, Berlin

WYSTAWIANY:
MINIMUM MAXIMUM - STANISŁAW DRÓŻDŻ | CARL ANDRE | ROBERT BARRY, Galeria Żak-Branicka, Berlin, 11 czerwca - 4 września 2010
Pojęciokształty – conceptshapes, Galeria Foksal, Warszawa, 1971

LITERATURA:
Stanisław Dróżdż, Pomysły = Ideas, Muzeum Współczesne, Wrocław, 2014, s. 124-125
Odprysk poezji. Stanisław Drożdż mówi, Małgorzata Dawidek Gryglicka, Kraków-Warszawa, 2012, s.111
Pojęciokształty – conceptshapes, katalog wystawy, Galeria Foksal, Warszawa, 1971

Należy do grona najwybitniejszych przedstawicieli poezji konkretnej. Absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie studiował w latach 1959-64. W 1964 roku zadebiutował jako poeta wierszami tradycyjnymi w "Arce. Informatorze Klubu Młodzieży Artystycznej ZSP", a w roku 1967 zaczął pisać pierwsze teksty konkretne. Jego prace są prezentowane na wystawach w kraju i za granicą od 1968 roku. W 1979 roku opracował i opublikował książkę Poezja konkretna. Wybór tekstów polskich oraz dokumentacja z lat 1967-77.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

05
Stanisław DRÓŻDŻ (1939 - 2009)

Bez tytułu ("białe czarne"), 1970

odbitka żelatynowo-srebrowa/papier fotograficzny, 17 x 17 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'słowo formuła | 9,5 cm | nr 2 | str 5 | Stanisław Dróżdż | (bez tytułu), 1970'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Kolekcja Piotra Bazylko

11.05.2021

19:00

Sprzedane 10 000 zł (12 500 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 10 000 - 14 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

POCHODZENIE:
Galeria Żak-Branicka, Berlin

WYSTAWIANY:
MINIMUM MAXIMUM - STANISŁAW DRÓŻDŻ | CARL ANDRE | ROBERT BARRY, Galeria Żak-Branicka, Berlin, 11 czerwca - 4 września 2010
Pojęciokształty – conceptshapes, Galeria Foksal, Warszawa, 1971

LITERATURA:
Stanisław Dróżdż, Pomysły = Ideas, Muzeum Współczesne, Wrocław, 2014, s. 124-125
Odprysk poezji. Stanisław Drożdż mówi, Małgorzata Dawidek Gryglicka, Kraków-Warszawa, 2012, s.111
Pojęciokształty – conceptshapes, katalog wystawy, Galeria Foksal, Warszawa, 1971

Należy do grona najwybitniejszych przedstawicieli poezji konkretnej. Absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie studiował w latach 1959-64. W 1964 roku zadebiutował jako poeta wierszami tradycyjnymi w "Arce. Informatorze Klubu Młodzieży Artystycznej ZSP", a w roku 1967 zaczął pisać pierwsze teksty konkretne. Jego prace są prezentowane na wystawach w kraju i za granicą od 1968 roku. W 1979 roku opracował i opublikował książkę Poezja konkretna. Wybór tekstów polskich oraz dokumentacja z lat 1967-77.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.