Twórczość Magdaleny Starskiej jest swoistym aktem przezwyciężania lęku przed rzeczywistością, w której obecne społeczeństwo, przytłoczone szybkością istniejącej komunikacji, niezrozumiałą potrzebą kumulacji dóbr oraz nieustannym wzrostem możliwości technologicznych, jest narażone na ciągły stres i ataki paniki. Jest to również interakcja artystki z jej własną wyobraźnią. W tych, pełnych narastającego niepokoju, czasach, w których zanika intymność, Magdalena Starska tworzy miejsce do kontemplacji. Jej celem jest, przede wszystkim, zaspokojenie potrzeby kontaktu międzyludzkiego wraz z dodaniem do niego świata przedmiotów. Jej zainteresowania artystyczne można zawęzić do wyboru z tego, co osobiste i indywidualne, i tego, co może być wartościowe w sensie społecznym. Artystka stawia się więc na stanowisku mediatora pomiędzy tym, co wewnętrzne i pojedyncze, a tym, co społeczne i wspólne. Szczególnym zainteresowaniem obdarza ona codzienne rytuały, którym często niepoświęcań się uwagi. Podkreślenie codzienności znajduje też u niej ujście w użyciu przedmiotów zwyczajnych jako materiałów do jej prac. Artystka specjalizuje się głównie w pracach wykonywanych na papierze, instalacjach oraz performansach.

Artystka performance, autorka rysunków i instalacji. Ukończyła poznańską Akademię Sztuk Pięknych w 2005 roku (dyplom w pracowni prof. Jarosława Kozłowskiego). Członkini poznańskiej grupy ''Penerstwo'' (artystyczna grupa absolwentów poznańskiej ASP założona w 2007 roku, do której obok artystki należą: Piotr Bosacki, Wojtek Bąkowski, Konrad Smoleński, Radosław Szlaga, Tomasz Mróz oraz Iza Tarasewicz). Stypendystka MKiDN w dziedzinie ''Sztuki plastyczne'' (2010); jako członkini grupy ''Penerstwo'' otrzymała nagrodę TVP Kultura ''Gwarancje Kultury'' w kategorii ''Sztuki wizualne'' (2011).

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

143
Magdalena STARSKA (ur. 1980)

Bez tytułu (Bezwład ciał), 2008 r.

ołówek/papier, 41 x 60 cm (w świetle oprawy)

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Twórczość Magdaleny Starskiej jest swoistym aktem przezwyciężania lęku przed rzeczywistością, w której obecne społeczeństwo, przytłoczone szybkością istniejącej komunikacji, niezrozumiałą potrzebą kumulacji dóbr oraz nieustannym wzrostem możliwości technologicznych, jest narażone na ciągły stres i ataki paniki. Jest to również interakcja artystki z jej własną wyobraźnią. W tych, pełnych narastającego niepokoju, czasach, w których zanika intymność, Magdalena Starska tworzy miejsce do kontemplacji. Jej celem jest, przede wszystkim, zaspokojenie potrzeby kontaktu międzyludzkiego wraz z dodaniem do niego świata przedmiotów. Jej zainteresowania artystyczne można zawęzić do wyboru z tego, co osobiste i indywidualne, i tego, co może być wartościowe w sensie społecznym. Artystka stawia się więc na stanowisku mediatora pomiędzy tym, co wewnętrzne i pojedyncze, a tym, co społeczne i wspólne. Szczególnym zainteresowaniem obdarza ona codzienne rytuały, którym często niepoświęcań się uwagi. Podkreślenie codzienności znajduje też u niej ujście w użyciu przedmiotów zwyczajnych jako materiałów do jej prac. Artystka specjalizuje się głównie w pracach wykonywanych na papierze, instalacjach oraz performansach.

Artystka performance, autorka rysunków i instalacji. Ukończyła poznańską Akademię Sztuk Pięknych w 2005 roku (dyplom w pracowni prof. Jarosława Kozłowskiego). Członkini poznańskiej grupy ''Penerstwo'' (artystyczna grupa absolwentów poznańskiej ASP założona w 2007 roku, do której obok artystki należą: Piotr Bosacki, Wojtek Bąkowski, Konrad Smoleński, Radosław Szlaga, Tomasz Mróz oraz Iza Tarasewicz). Stypendystka MKiDN w dziedzinie ''Sztuki plastyczne'' (2010); jako członkini grupy ''Penerstwo'' otrzymała nagrodę TVP Kultura ''Gwarancje Kultury'' w kategorii ''Sztuki wizualne'' (2011).

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.